Tevékenységünk

Bemutatkozunk

Az Európai Unió programok és projektek széles körét finanszírozza költségvetéséből azzal a céllal, hogy emelje az életszínvonalat Európában és világszerte. Az uniós költségvetésből származó pénzek nem megfelelő felhasználása, valamint az uniós költségvetés forrásául szolgáló adókkal, vámokkal és illetékekkel kapcsolatos adócsalás közvetlenül az uniós polgároknak okoz kárt, és az egész európai projektet hátráltatja.

Az OLAF – jóllehet egyéni jogállása van, mely függetlenséget biztosít számára a vizsgálatok végzéséhez – az Európai Bizottság részét képezi. Irányítása Krisztalina Georgieva európai bizottsági alelnök, a költségvetésért és az emberi erőforrásokért felelős uniós biztos feladata.

Az Európai Csalás Elleni Hivatalnak hármas küldetése van:

  • védi az Európai Unió pénzügyi érdekeit azáltal, hogy kivizsgálja a csalást, a korrupciót és az egyéb jogellenes cselekményeket;
  • feltárja és kivizsgálja az uniós intézmények és szervek tagjai és dolgozói által elkövetett súlyos kötelességszegéseket, melyek fegyelmi eljárást vagy büntetőeljárást vonhatnak maguk után;
  • támogatja az uniós intézmények, és különösen az Európai Bizottság munkáját a csalások megelőzésére, illetve felderítésére irányuló jogszabályok és szakpolitikák kidolgozásában és végrehajtásában.

Az OLAF – a lehető leghatékonyabban teljesítve küldetését – hozzájárul az uniós intézmények azon erőfeszítéseihez, melyekkel az adófizetők pénzének legcélszerűbb felhasználásáról gondoskodnak.

Tevékenységünk

Az OLAF költségvetési és igazgatási autonómiával rendelkezik, ami biztosítja működésének függetlenségét.

Az OLAF hatáskörében eljárva jogosult arra, hogy teljes függetlenséget élvezve:

  • belső vizsgálatokat folytasson bármelyik európai intézménynél, illetve minden, az EU költségvetéséből finanszírozott szervnél;
  • külső vizsgálatokat folytasson a tagállamokban bárhol, ahol uniós pénzek forognak kockán. E célból az OLAF az adott tagállam, illetve harmadik ország illetékes hatóságaival szoros együttműködésben helyszíni ellenőrzéseket és vizsgálatokat végezhet a gazdasági szereplők telephelyein.

OLAF több forrásból egyre több információt kap esetleges csalásokról és szabálytalanságokról. Az esetek többségében az OLAF az intézményekben vagy a tagállamokban az uniós pénzek kezeléséért felelős uniós vagy tagállami szervezeti egységek által végzett ellenőrzések nyomán jut az információhoz.

Az OLAF a hozzá beérkezett állításokat elsődleges értékelésnek veti alá, hogy megállapítsa, a hatáskörébe tartozó ügyről van-e szó, és teljesülnek-e azok a feltételek, amelyek indokolttá teszik, hogy vizsgálatot indítson.

Ha vizsgálat indul, az ügyet a hivatal az alábbi három kategória valamelyikébe sorolja:

  • Belső vizsgálatok: ezek olyan igazgatási vizsgálatok, amelyek az Európai Unió intézményeinél, illetve szerveinél csalás, korrupció, illetve bármely más, az uniós pénzügyi érdekeket érintő jogsértő tevékenység felderítése céljából indulnak; ebbe a kategóriába tartozik a hivatali kötelezettségekkel kapcsolatos súlyos mulasztások kivizsgálása is.
  • Külső vizsgálatok: ezek olyan, az Európai Unió intézményeit és szerveit nem érintő igazgatási kivizsgálások, melyek természetes vagy jogi személy által elkövetett csalás vagy szabálysértő magatartás felderítését célozzák. Azok az esetek minősülnek külső kivizsgálásnak, melyekben az ügy kivizsgálását jelentő munka nagy részét az OLAF végzi.
  • Koordinációs ügyek: ezekben az ügyekben az OLAF az információgyűjtés és -csere, valamint a kapcsolattartás elősegítésével támogatja a tagállami hatóságok vagy más uniós szervezeti egységek által végzett vizsgálatokat.
Print versionDecrease textIncrease text
Eseménynaptár

Az OLAF utasításai a munkatársai számára a vizsgálati eljárásokról pdf - 126 KB [126 KB] English (en)

2015. évi gazdálkodási terv pdf - 688 KB [688 KB] English (en)

Utolsó frissítés: 28/01/2016