Pravna podlaga

Pravna podlaga za boj proti goljufijam je člen 325 Pogodbe o delovanju Evropske unije (ki nadomešča člen 280 Pogodbe ES).

1. Ustanovitev urada OLAF

Spremembe:

2. Naloge in preiskave urada OLAF

Naloge in pooblastila urada pri izvajanju upravnih preiskav so opredeljene v spodnjih uredbah in sporazumih. Upravne preiskave potekajo v državah članicah (preiskave v zvezi z zaščito finančnih interesov EU) ali pa so notranje (preiskave v zvezi z osebjem institucij EU).

3. Horizontalna zakonodaja EU o pregledih in preiskavah na kraju samem v državah članicah

4. Sektorska zakonodaja EU

 Naslednje uredbe vsebujejo določbe o preprečevanju in odkrivanju nepravilnosti:

  • Lastna sredstva EU: Uredba št. 1150/2000 pdf - 96 KB [96 KB] (ki jo spreminjata Uredba št. 2028/2004 in Uredba (ES, Euratom) št. 105/2009).
  • Medsebojna upravna pomoč: Uredba (ES) št. 515/97 pdf - 137 KB [137 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) suomi (fi) svenska (sv)   (ki jo spreminjata Uredba (ES) št. 807/2003 in Uredba (ES) št. 766/2008) ter Uredba Komisije (ES) št. 696/98 pdf - 39 KB [39 KB] dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) Nederlands (nl) português (pt) suomi (fi) svenska (sv) .
  • Skupna kmetijska politika (vključno z Evropskim kmetijskim jamstvenim skladom in Evropskim kmetijskim skladom za razvoj podeželja): člen 37 Uredbe Sveta (ES) št. 1290/2005 pdf z dne 21. junija 2005.
  • Strukturni skladi (Evropski sklad za regionalni razvoj, Evropski socialni sklad in Kohezijski sklad): člen 72 Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 pdf z dne 11. julija 2006 (ki razveljavlja Uredbo (ES) št. 1260/1999 in jo spreminjajo uredbe Sveta (ES) št. 1989/2006, 1341/2008, 85/2009, 284/2009 in 539/2010).
  • Neposredni izdatki: Uredba Sveta (ES) št. 1605/2002 pdf.

5. Prijava nepravilnosti in izterjava nepravilno porabljenih sredstev

6. Konvencije

Konvencije Sveta (ki jih sprejmejo države članice) v zvezi z bojem proti goljufijam in korupciji na evropski ravni, ki usklajujejo nacionalno kazensko zakonodajo.

1) Prvi protokol
2) Drugi protokol in obrazložitveno poročilo
3) Protokol o pristojnostih Sodišča EU

Poročila Komisije o izvajanju Konvencije EU z dne 26. julija 1995 in povezanih protokolov v državah članicah:

a) 2004 pdf - 139 KB [139 KB] dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) Nederlands (nl) português (pt) suomi (fi) svenska (sv) : poročilo in priloga pdf - 735 KB [735 KB] English (en)
b) 2008 pdf - 169 KB [169 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) suomi (fi) svenska (sv) : poročilo in priloga pdf - 662 KB [662 KB] English (en)

7. Delovni dogovor

Delovni dogovor med uradom OLAF in njegovim nadzornim odborom, 14. 1. 2014 pdf - 446 KB [446 KB] English (en)

8. Mednarodni sporazumi o medsebojni upravni pomoči na področju carine

Mednarodni sporazumi o medsebojni upravni pomoči na področju carineVsi razpoložljivi prevodi.

9. Sodna praksa

Print versionDecrease textIncrease text
Koledar dogodkov

Smernice za preiskovalne postopke za osebje urada OLAF pdf - 126 KB [126 KB] English (en)

Delovni dogovor med uradom OLAF in njegovim nadzornim odborom pdf - 446 KB [446 KB] English (en)

Zadnja sprememba: 26/05/2015