Právny rámec

Právny základ opatrení na boj proti podvodom predstavuje článok 325 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (nahrádzajúci článok 280 Zmluvy o ES).

1. Zriadenie úradu OLAF

Zmeny:

2. Úloha úradu OLAF a vyšetrovania

Nariadenia a dohody uvedené ďalej zakotvujú hlavné úlohy úradu a rozsah výkonu jeho administratívnych vyšetrovaní. Ide o vyšetrovania (týkajúce sa finančných záujmov EÚ) v členských štátoch a interné vyšetrovania týkajúce sa personálu inštitúcií EÚ.

3. Horizontálne právne predpisy EÚ týkajúce sa kontrol na mieste/inšpekcií v členských štátoch

4. Sektorové právne predpisy EÚ

 Ustanovenia o prevencii a odhaľovaní nezrovnalostí obsahujú tieto nariadenia:

5. Oznamovanie nezrovnalostí a spätné získavanie protiprávne vynaložených finančných prostriedkov

6. Dohovory

Dohovory Rady, ktoré členské štáty prijali alebo majú prijať s cieľom bojovať proti podvodom/korupcii na európskej úrovni pomocou harmonizácie vnútroštátnych trestnoprávnych predpisov.

1) 1. protokol,
2) 2. protokol a jeho dôvodová správa,
3) Protokol o právomociach Súdneho dvora.

Správy Komisie o vykonávaní dohovoru EÚ z 26. júla 1995 a súvisiacich protokolov členskými štátmi:

a) správa z roku 2004 pdf - 139 KB [139 KB] dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) Nederlands (nl) português (pt) suomi (fi) svenska (sv) a príloha pdf - 735 KB [735 KB] English (en) ,
b) správa z roku 2008 pdf - 169 KB [169 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) a príloha pdf - 662 KB [662 KB] English (en) .

7. Pracovné dohody

Pracovné dohody medzi úradom OLAF a jeho dozorným výborom, 14/01/2014 pdf - 446 KB [446 KB] English (en)

8. Dohody s tretími stranami, ktoré obsahujú ustanovenia o vzájomnej administratívnej pomoci v colných záležitostiach

Dohody s tretími stranami, ktoré obsahujú ustanovenia o vzájomnej administratívnej pomoci v colných záležitostiachVšetky dostupné preklady.

9. Judikatúra

Print versionDecrease textIncrease text
Kalendár aktivít

Usmernenia o postupoch vyšetrovania určené zamestnancom úradu OLAF pdf - 126 KB [126 KB] English (en)

Pracovné dohody medzi úradom OLAF a jeho dozorným výborom pdf - 446 KB [446 KB] English (en)

Posledná aktualizácia: 19/10/2015