Context juridic

Lupta împotriva fraudei este reglementată de articolul 325 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (care înlocuiește articolul 280 din Tratatul CE).

1. Înființarea OLAF

  • Decizia 2013/478/UE a Comisiei pdf - 709 KB [709 KB] English (en) din 27 septembrie 2013, de modificare a Deciziei 1999/352/CE, CECO, Euratom de instituire a Oficiului European de Luptă Antifraudă - intrată în vigoare la 1 octombrie 2013
  • Decizia 1999/352/CE, CECO, EURATOM a Comisiei pdf din 28 aprilie 1999

2. Rolul OLAF și investigațiile pe care le efectuează

Regulamentele și acordurile de mai jos definesc rolul Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF) și stabilesc mandatul acestuia pentru efectuarea investigațiilor administrative. Este vorba de investigații efectuate în statele membre, care privesc interesele financiare ale UE și de investigații care vizează personalul instituțiilor europene.

3. Legislația europeană orizontală privind verificările/inspecțiile efectuate la fața locului în statele membre

4. Legislația europeană sectorială

 Următoarele regulamente conțin prevederi referitoare la prevenirea și identificarea neregulilor:

  • Resursele proprii ale UE: Regulamentul nr. 1150/2000 pdf - 96 KB [96 KB] (modificat prin Regulamentul nr. 2028/2004 și Regulamentul (CE, Euratom) nr. 105/2009)
  • Asistența administrativă reciprocă: Regulamentul (CE) nr. 515/97 pdf - 137 KB [137 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) (modificat prin Regulamentul (CE) nr. 807/2003 și Regulamentul (CE) nr. 766/2008) și Regulamentul (CE) nr. 696/98 al Comisiei pdf - 39 KB [39 KB] dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) Nederlands (nl) português (pt) suomi (fi) svenska (sv)
  • Politica agricolă comună (PAC), inclusiv Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR): articolul 37 din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului pdf din 21 iunie 2005
  • Fonduri structurale - Fondul european de dezvoltare regională (FEDER), Fondul social european (FSE) și Fondul de coeziune: articolul 72 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului pdf din 11 iulie 2006 (de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1260/1999 și modificat de Regulamentele (CE) nr. 1989/2006, 1341/2008, 85/2009, 284/2009 și 539/2010 ale Consiliului)
  • Cheltuieli directe: Regulamentul (CE) nr. 1605/2002 al Consiliului pdf

5. Notificarea neregulilor și recuperarea fondurilor incorect utilizate

6. Convenții

Convențiile încheiate de Consiliu, adoptate sau care urmează a fi adoptate de statele membre, privind combaterea fraudei și corupției la nivel european, prin armonizarea legislațiilor naționale în materie penală:

1) primul protocol
2) al doilea protocol și raportul explicativ
3) protocolul privind competențele Curții de Justiție

Rapoartele Comisiei privind punerea în aplicare de către statele membre a Convenției UE din 26 iulie 1995 și a protocoalelor anexe:

a) raportul din 2004 pdf - 139 KB [139 KB] dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) Nederlands (nl) português (pt) suomi (fi) svenska (sv) și anexa pdf - 735 KB [735 KB] English (en)
b) raportul din 2008 pdf - 169 KB [169 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) și anexa pdf - 662 KB [662 KB] English (en)

7. Acorduri cu părți terțe în care sunt prevăzute dispoziții referitoare la asistența administrativă reciprocă în domeniul vamalAll available translations.

8. Jurisprudența

Print versionDecrease textIncrease text
Calendarul evenimentelor

Orientări pentru personalul OLAF privind procedurile de investigație pdf - 126 KB [126 KB] English (en)

Ultima actualizare: 29/10/2014