Wettelijk kader

De rechtsgrond voor fraudebestrijding is artikel 325 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (voorheen artikel 280 van het EG-verdrag).

1. Oprichting van OLAF

 • Besluit 1999/352 van 28 april 1999 houdende oprichting van het Europees Bureau voor fraudebestrijding

Wijzigingen

2. Rol en inspecties

De belangrijkste taken en bevoegdheden van OLAF op het gebied van administratief onderzoek zijn vastgelegd in verschillende besluiten over onderzoek in de lidstaten (om de financiële belangen van de EU te beschermen) en bij de EU-instellingen (naar het gedrag van personeelsleden).

 • Verordening 883/2013 pdf is op 1 oktober 2013 in werking getreden. Zij vervangt Verordening 1073/1999 pdf en Verordening 1074/1999 pdf
 • Nota over de nieuwe Verordening 883/2013 English (en)
 • Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad pdf - 137 KB [137 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) tot wijziging van Verordening 883/2013 in verband met de aanstelling van een Toezichthouder op de procedurewaarborgen
  • Analyse van de effecten pdf - 315 KB [315 KB] English (en)
 • Interinstitutioneel akkoord pdf van 25 mei 1999 betreffende de interne onderzoeken bij EU-instellingen en -organen

3. Algemene EU-wetgeving over inspecties in de EU-landen

4. EU-wetgeving per sector

 De volgende verordeningen regelen de preventie en opsporing van onregelmatigheden:

 • Eigen middelen van de EU: Verordening 1150/2000 pdf - 96 KB [96 KB] (gewijzigd bij Verordeningen 2028/2004 en 105/2009)
 • Wederzijdse administratieve bijstand: Verordening 515/97 pdf - 137 KB [137 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)  (gewijzigd bij Verordeningen 807/2003 en 766/2008) en Verordening 696/98 pdf - 39 KB [39 KB] dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) português (pt) suomi (fi) svenska (sv)
 • Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB), inclusief het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO): artikel 37 van Verordening 1290/2005 pdf van 21 juni 2005
 • Structuurfondsen, d.w.z. het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), het Europees Sociaal Fonds (ESF) en het Cohesiefonds: artikel 72 van Verordening 1083/2006 pdf van 11 juli 2006 (tot intrekking van Verordening 1260/1999 en gewijzigd bij Verordeningen 1989/2006, 1341/2008, 85/2009, 284/2009 en 539/2010).
 • Rechtstreekse uitgaven: Verordening 1605/2002 pdf

5. Aangifte van onregelmatigheden en terugvordering van verkeerd gebruikte middelen

 • Financiering van het GLB: Verordening 1848/2006 pdf (tot intrekking van Verordening 595/91)
 • Structuurfondsen:
  • Hoofdstuk II, deel 4 (artikelen 27-36) van Verordening 1828/2006 pdf (gewijzigd bij verordeningen 846/2009 en 832/2010) geeft de regels voor de uitvoering van Verordening 1083/2006 (zie hierboven) en van Verordening 1080/2006 pdf over het EFRO.
  • Programmeringsperioden vóór 2007-2013: Verordening 1681/94 van 11 juli 1994 (gewijzigd bij Verordening 2035/2005 pdf van 12 december 2005) betreffende onregelmatigheden en terugvordering van onverschuldigd betaalde bedragen.
 • Cohesiefonds – Programmeringsperioden vóór 2007-2013: Verordening 1831/94 van 26 juli 1994 (gewijzigd bij Verordening 2168/2005 pdf van 23 december 2005) betreffende onregelmatigheden en terugvordering van onverschuldigd betaalde bedragen.
 • Eigen middelen: Verordening 2028/2004 pdf van 16 november 2004 (tot wijziging van Verordening 1150/2000) betreft de uitvoering van Besluit 94/728 pdf.
 • Praktische regelingen in verband met de aangifte van onregelmatigheden: werkdocument pdf - 53 KB [53 KB] dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) português (pt) suomi (fi) svenska (sv)

6. Overeenkomsten

Overeenkomsten van de Raad ter bestrijding van fraude en corruptie op Europees niveau door harmonisering van nationaal strafrecht (goedgekeurd of nog goed te keuren door de lidstaten)

1) 1e protocol
2) 2e protocol en toelichting
3) Protocol betreffende de bevoegdheid van het Hof van Justitie

Verslag van de Commissie over de uitvoering door de lidstaten van de overeenkomst van 26 juli 1995 en de daarbij behorende protocollen:

a) verslag van 2004 pdf - 139 KB [139 KB] dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) português (pt) suomi (fi) svenska (sv) en bijlage pdf - 735 KB [735 KB] English (en)
b) verslag van 2008 pdf - 169 KB [169 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) en bijlage pdf - 662 KB [662 KB] English (en)

7. Werkafspraken

Werkafspraken tussen OLAF en zijn Comité van toezicht, 14/01/2014 pdf - 446 KB [446 KB] English (en)

8. Overeenkomsten met derden over wederzijdse bijstand in douanezakenAlle beschikbare vertalingen.

9. Jurisprudentie

Print versionDecrease textIncrease text
Evenementenkalender

Richtlijnen voor onderzoeksprocedures voor medewerkers van OLAF pdf - 126 KB [126 KB] English (en)

Werkafspraken tussen OLAF en zijn Comité van toezicht pdf - 446 KB [446 KB] English (en)

Laatste bijwerking: 28/04/2015