Sfond legali

Il-bażi legali għall-ġlieda kontra l-frodi huwa l-Artikolu 325 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (li jieħu post l-Artikolu 280 tat-Trattat tal-KE).

1. L-istabbiliment tal-OLAF

It-tibdil li sar:

2. Ir-rwol u l-investigazzjonijiet tal-OLAF

Ir-regolamenti u l-ftehimiet li ġejjin jiddeterminaw ir-rwol u l-mandat ewlieni tal-Uffiċċju sabiex iwettaq l-investigazzjonijiet amministrattivi tiegħu. Dawn jinkludu investigazzjonijiet (dwar l-interessi finanzjarji tal-UE) fl-Istati Membri u dawk li jinvolvu persunal tal-istituzzjonijiet tal-UE.

3. Il-leġiżlazzjoni tal-UE orizzontali dwar kontrolli/spezzjonijiet fuq il-post fl-Istati Membri

4. Il-leġiżlazzjoni settorjali tal-UE

 Ir-Regolamenti li ġejjin jinkludu dispożizzjonijiet dwar il-prevenzjoni u s-sejbien ta’ irregolaritajiet:

  • Riżorsi proprji tal-UE: Regolament Nru 1150/2000 pdf - 96 KB [96 KB] (emendat bir-Regolament Nru 2028/2004 u r-Regolament (KE, Euratom) Nru 105/2009)
  • Għajnuna Amministrattiva Reċiproka: Regolament (KE) Nru 515/97 pdf - 137 KB [137 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)   (modifikat bir-Regolament (KE) Nru 807/2003 u r-Regolament (KE) Nru 766/2008) u r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 696/98 pdf - 39 KB [39 KB] dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) Nederlands (nl) português (pt) suomi (fi) svenska (sv)
  • Politika Agrikola Komuni (PAK, inkluż il-Fond Agrikolu Ewropew ta' Garanzija (FAEG) u l-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR)): Artikolu 37 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1290/2005 pdf tal-21 ta' Ġunju 2005.
  • Il-Fondi Strutturali (il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR), il-Fond Soċjali Ewropew (FSE) u l-Fond tal-Koeżjoni): L-Artikolu 72 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1083/2006 pdf tal-11 ta' Lulju 2006 (li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1260/1999 u emendat bir-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 1989/2006, 1341/2008, 85/2009, 284/2009 u 539/2010).
  • Nefqa diretta: Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1605/2002 pdf.

5. In-notifika tal-irregolaritajiet u l-irkupru ta' fondi li ntużaw b'mod ħażin

6. Konvenzjonijiet

Konvenzjonijiet tal-Kunsill, adottati jew li se jiġu adottati mill-Istati Membri, biex jikkumbattu l-frodi/l-korruzzjoni fil-livell Ewropew billi jarmonizzaw il-liġi kriminali nazzjonali.

1) L-ewwel Protokoll
2) It-tieni Protokoll u r-rapport ta' spjegazzjoni
3) Protokoll dwar il-kompetenza tal-Qorti tal-Ġustizzja

Rapporti tal-Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni tal-Konvenzjoni tal-UE tas-26 ta' Lulju 1995 u l-protokolli relatati magħha min-naħa tal-Istati Membri.

a) rapport tal-2004 pdf - 139 KB [139 KB] dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) Nederlands (nl) português (pt) suomi (fi) svenska (sv) u anness pdf - 735 KB [735 KB] English (en)
b) rapport tal-2008 pdf - 169 KB [169 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) u anness pdf - 662 KB [662 KB] English (en)

7. Arranġamenti ta' Ħidma

Arranġamenti ta’ ħidma bejn OLAF u l-Kumitat Superviżorju tiegħu, 14/01/2014 pdf - 446 KB [446 KB] English (en)

8. Ftehimiet ma' partijiet terzi li fihom dispożizzjonijiet dwar għajnuna amministrattiva reċiproka fi kwistjonijiet doganali

Ftehimiet ma' partijiet terzi li fihom dispożizzjonijiet dwar għajnuna amministrattiva reċiproka fi kwistjonijiet doganaliIt-traduzzjonijiet kollha disponibbli.

9. Każistika

Print versionDecrease textIncrease text
Kalendarju

Linji gwida dwar il-Proċeduri ta’ Investigazzjoni għall-Persunal tal-OLAF pdf - 126 KB [126 KB] English (en)

Arranġamenti ta’ ħidma bejn OLAF u l-Kumitat Superviżorju tiegħu pdf - 446 KB [446 KB] English (en)

L-aħħar aġġornament: 26/05/2015