Juridiskais pamats

Krāpniecības apkarošanas juridiskais pamats ir Līguma par Eiropas Savienības darbību 325. pants (ar ko aizstāj EK Līguma 280. pantu).

1. OLAF izveide

2. OLAF funkcija un izmeklēšana

Turpinājumā ir uzskaitītas regulas un nolīgumi, kas nosaka biroja galveno uzdevumu un pienākumu veikt administratīvo izmeklēšanu. Tas nozīmē veikt izmeklēšanu (saistībā ar ES finansiālajām interesēm) dalībvalstīs un izmeklēšanu saistībā ar ES iestāžu darbiniekiem.

3. ES horizontālie tiesību akti attiecībā uz pārbaudēm uz vietas un inspekcijām dalībvalstīs

4. ES nozaru tiesību akti

 Turpmāk minētajās regulās ir noteikumi par pārkāpumu novēršanu un atklāšanu.

  • ES pašu resursi: Regula Nr. 1150/2000 pdf - 96 KB [96 KB] (grozīta ar Regulu Nr. 2028/2004 un Regulu (EK, Euratom) Nr. 105/2009)
  • Savstarpēja administratīvā palīdzība: Regula (EK) Nr. 515/97 pdf - 137 KB [137 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)  (grozīta ar Regulu (EK) Nr. 807/2003 un Regulu (EK) Nr. 766/2008) un Komisijas Regula (EK) Nr. 696/98 pdf - 39 KB [39 KB] dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) Nederlands (nl) português (pt) suomi (fi) svenska (sv)
  • Kopējā lauksaimniecības politika (KLP, tostarp Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonds (ELGF) un Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA)): Padomes 2005. gada 21. jūnija Regulas (EK) Nr. 1290/2005 pdf 37. pants.
  • Struktūrfondi (Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF), Eiropas Sociālais fonds (ESF) un Kohēzijas fonds): 72. pants Padomes 2006. gada 11. jūlija Regulā (EK) Nr. 1083/2006 pdf (ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999 un kas grozīta ar Padomes Regulām (EK) Nr. 1989/2006, 1341/2008, 85/2009, 284/2009 un 539/2010).
  • Tiešie izdevumi: Padomes Regula (EK) Nr. 1605/2002 pdf.

5. Paziņošana par pārkāpumiem un nepareizi izlietotu līdzekļu atgūšana

6. Konvencijas

Padomes konvencijas, kuras pieņēmušas dalībvalstis vai kuras tām jāpieņem un kuru mērķis ir Eiropas līmenī apkarot krāpšanu un korupciju, saskaņojot dalībvalstu krimināltiesības.

1) 1. protokols;
2) 2. protokols un paskaidrojošais ziņojums;
3) Protokols par ES Tiesas kompetenci.

Komisijas ziņojumi par to, kā dalībvalstis īsteno ES 1995. gada 26. jūlija konvenciju un ar to saistītos protokolus:

a) 2004 pdf - 139 KB [139 KB] dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) Nederlands (nl) português (pt) suomi (fi) svenska (sv) . gada ziņojums un pielikums pdf - 735 KB [735 KB] English (en) ;
b) 2008 pdf - 169 KB [169 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) . gada ziņojums un pielikums pdf - 662 KB [662 KB] English (en) .

7. Ar trešām personām noslēgtie nolīgumi, kuros ir noteikumi par savstarpēju administratīvo palīdzību muitas jautājumosVisi tulkojumi.

8. Judikatūra

Print versionDecrease textIncrease text
Notikumu kalendārs

Norādījumi OLAF personālam par izmeklēšanas procedūrām pdf - 126 KB [126 KB] English (en)

Pēdējā atjaunināšana: 04/06/2014