Jogi háttér

A csalás elleni küzdelem jogi alapját az Európai Unió működéséről szóló szerződés 325. cikke (korábban: az EK-Szerződés 280. cikke) képezi.

1. Az OLAF létrehozása

Módosítások:

2. Az OLAF szerepe és a vizsgálatok

Az OLAF fő szerepét és igazgatási vizsgálatok lefolytatására jogosító hatáskörét az alább felsorolt rendeletek és megállapodások határozzák meg. Az igazgatási vizsgálatok körébe a tagállamokban (az EU pénzügyi érdekeivel kapcsolatban) végrehajtott vizsgálatok és az uniós intézmények munkatársait érintő vizsgálatok tartoznak.

 • A 2013. október 1-jén hatályba lépett 883/2013/EU, Euratom rendelet pdf, mely hatályon kívül helyezte az 1073/1999/EK rendeletet pdf és az 1074/1999/Euratom rendeletet pdf 
 • Tájékoztató az új 883/2013/EU rendeletről English (en)
 • A 883/2013/EU, Euratom rendeletnek az eljárási garanciák ellenőre hivatalának létrehozása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletjavaslat pdf - 137 KB [137 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)
  • Hatásvizsgálat pdf - 315 KB [315 KB] English (en)
 • Az 1999. május 25-i intézményközi megállapodás pdf az EU intézményeiben lefolytatható vizsgálatokról

3. A helyszíni ellenőrzésekre / a tagállamokban lefolytatott vizsgálatokra vonatkozó horizontális uniós szabályozás

4. Ágazati szabályozás

 A szabálytalanságok megelőzésével és felderítésével kapcsolatban az alábbi rendeletek tartalmaznak rendelkezéseket:

 • Az EU saját forrásai: (a 2028/2004/EK, Euratom tanácsi rendelettel és a 105/2009/EK, Euratom tanácsi rendelettel módosított) 1150/2000/EK, Euratom tanácsi rendelet pdf - 96 KB [96 KB]
 • Kölcsönös közigazgatási segítségnyújtás: (a 807/2003/EK rendelettel és a 766/2008/EK rendelettel módosított) 515/97/EK rendelet pdf - 137 KB [137 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) , valamint a 696/98/EK bizottsági rendelet pdf - 39 KB [39 KB] dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) Nederlands (nl) português (pt) suomi (fi) svenska (sv)
 • Közös agrárpolitika (az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapot és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapot is ideértve): a 2005. június 21-i 1290/2005/EK tanácsi rendelet pdf 37. cikke
 • Strukturális alapok (az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Európai Szociális Alap és a Kohéziós Alap): (az 1260/1999/EK rendeletet hatályon kívül helyező, valamint az 1989/2006/EK, az 1341/2008/EK, a 85/2009/EK, a 284/2009/EK és az 539/2010/EK rendelet által módosított) 2006. július 11-i 1083/2006/EK tanácsi rendelet pdf 72. cikke
 • Közvetlen kiadások: 1605/2002/EK tanácsi rendelet pdf

5. Szabálytalanságok bejelentése és a jogszerűtlenül felhasznált pénzek visszaszerzése

 • A közös agrárpolitika finanszírozása: (az 595/91/EGK tanácsi rendeletet hatályon kívül helyező) 2006. december 14-i 1848/2006/EK tanácsi rendelet pdf
 • Strukturális alapok:
  • az 1083/2006/EK tanácsi rendelet (lásd feljebb), valamint az Európai Regionális Fejlesztési Alapról szóló 1080/2006/EK rendelet pdf végrehajtására vonatkozó szabályok meghatározásáról szóló (és a 846/2009/EK és a 832/2010/EK bizottsági rendelet által módosított), 2006. december 8-i 1828/2006/EK bizottsági rendelet pdf II. fejezetének 4. szakasza (27–36. cikk)
  • A 2007–2013 előtti programozási időszakok: a szabálytalanságokról és tévesen kifizetett összegek behajtásáról szóló, (a 2005. december 12-i 2035/2005/EK bizottsági rendelet pdf által módosított) 1994. július 11-i 1681/94/EK bizottsági rendelet
 • Kohéziós Alap – a 2007–2013 előtti programozási időszakok: a szabálytalanságokról és tévesen kifizetett összegek behajtásáról szóló, (a 2005. december 23-i 2168/2005/EK bizottsági rendelet pdf által módosított) 1994. július 26-i 1831/94/EK bizottsági rendelet
 • Saját források: a 94/728/EK, Euratom határozat pdf végrehajtásáról szóló, (az 1150/2000/EK, Euratom rendeletet módosító) 2004. november 16-i 2028/2004/EK, Euratom tanácsi rendelet pdf
 • A szabálytalanságok bejelentésére vonatkozó kötelezettség: gyakorlati intézkedések – munkadokumentum pdf - 53 KB [53 KB] dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) Nederlands (nl) português (pt) suomi (fi) svenska (sv)

6. Egyezmények

A tagállamok által elfogadott vagy elfogadandó tanácsi egyezmények, amelyek a tagállami büntető jogszabályok harmonizálása révén a csalás és a korrupció elleni uniós szintű küzdelmet szolgálják.

1) első jegyzőkönyv
2) második jegyzőkönyv és a hozzá tartozó magyarázó jelentés
3) az Európai Bíróság hatásköréről szóló jegyzőkönyv

A Bizottság jelentései az 1995. július 26-i európai uniós egyezmény és a hozzá kapcsolódó jegyzőkönyvek tagállami végrehajtásáról:

a) 2004. évi jelentés pdf - 139 KB [139 KB] dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) Nederlands (nl) português (pt) suomi (fi) svenska (sv) és melléklet pdf - 735 KB [735 KB] English (en)
b) 2008. évi jelentés pdf - 169 KB [169 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) és melléklet pdf - 662 KB [662 KB] English (en)

7. Munkamegállapodás

az OLAF és a Felügyelő Bizottság közötti, 2014. január 14-i munkamegállapodás pdf - 446 KB [446 KB] English (en)

8. Harmadik felekkel aláírt megállapodások

Harmadik felekkel aláírt megállapodások, vámügyekben megvalósuló kölcsönös igazgatási segítségnyújtásról szóló rendelkezéseket tartalmazó megállapodásokRendelkezésre álló fordítások.

9. Ítélkezési gyakorlat

Print versionDecrease textIncrease text
Eseménynaptár

Az OLAF munkatársainak szóló, vizsgálati eljárásokra vonatkozó iránymutatások pdf - 126 KB [126 KB] English (en)

Az OLAF és a Felügyelő Bizottság közötti munkamegállapodás pdf - 446 KB [446 KB] English (en)

Utolsó frissítés: 26/05/2015