Cúlra dlíthiúil

Is é Airteagal 325 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (a chuirtear in ionad Airteagal 280 de Chonradh CE) an bunús dlí leis an gcomhrac i gcoinne na calaoise.

1. Bunú OLAF

Leasuithe:

2. Feidhm OLAF agus Imscrúduithe

Sna rialacháin agus comhaontuithe seo a leanas, sainmhínítear príomhról agus cúraimí na hOifige chun a cuid imscrúduithe riaracháin a chur i gcrích. Déanann OLAF imscrúduithe (maidir le leasanna airgeadais de chuid an Aontais Eorpaigh) sna Ballstáit inmheánacha agus imscrúduithe i ndáil le foireann institiúidí AE.

3. Reachtaíocht chothrománach AE um sheiceálacha/iniúchtaí ar an láthair sna Ballstáit

4. Reachtaíocht earnálacha de chuid an Aontais Eorpaigh

 Tá forálacha maidir le neamhrialtachtaí a chosc agus a bhrath sna rialacháin seo a leanas:

  • Acmhainní dílse de chuid an Aontais Eorpaigh: Rialachán Uimh. 1150/2000  pdf - 96 KB [96 KB] English (en) (arna leasú le Rialachan Uimh. 2028/2004 agus Rialachán (CE Euratom) Uimh. 105/2009)
  • Cúnamh Frithpháirteach Riaracháin: Cuirtear chun feidhme le Rialachán (CE) Uimh. 696/98 ón gCoimisiún Rialachán (CE) Uimh. 515/97 pdf - 137 KB [137 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) arna leasú le Rialachán (CE) Uimh. 807/2003, Rialachán (CE) Uimh. 766/2008 agus Rialachán (AE) Uimh. 2015/1525.
  • Comhbheartas Talmhaíochta (CBT, lena n-áirítear an Ciste Eorpach um Ráthaíocht Talmhaíochta (CERT) agus an Ciste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT)): Airteagal 37 de Rialachán (CE) Uimh. 1290/2005 ón gComhairle an 21 Meitheamh 2005. pdf
  • Cistí Struchtúracha (Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa (CFRE), Ciste Sóisialta na hEorpa (CSE) agus an Ciste Comhtháthaithe): Airteagal 72 de Rialachán (CE) Uimh. 1083/2006 pdf ón gComhairle an 11 Iúil 2006 (lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1260/1999 agus arna leasú le Rialacháin (CE) Uimh. 1989/2006, Uimh.1341/2008, Uimh. 85/2009, Uimh. 284/2009 agus Uimh. 539/2010 ón gComhairle).
  • Caiteachas díreach: Rialachán (CE) Uimh. 1605/2002 ón gComhairle  pdf.

5. Fógra faoi neamhrialtachtaí agus cistí a mí-úsáideadh a fháil ar ais

6. Coinbhinsiúin

Coinbhinsiúin na Comhairle, atá glactha nó le glacadh ag na Ballstáit, chun cur i gcoinne calaoise/éilliú ar leibhéal Eorpach trí dhlíthe coiriúla náisiúnta a chomhchuibhiú.

1) An 1ú Prótacal
2) An 2ú prótacal agus a thuarascáil mhínitheach
3) Prótacal maidir le dlínse na Cúirte Breithiúnais

Tuarascálacha ón gCoimisiún maidir leis an tslí ar chuir na Ballstáit Coinbhinsiún AE an 26 Iúil 1995 agus a phrótacail ghaolmhara chun feidhme:

a) tuarascáil 2004 pdf - 139 KB [139 KB] dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) Nederlands (nl) português (pt) suomi (fi) svenska (sv) agus iarscríbhinn pdf - 735 KB [735 KB] English (en)
b) tuarascáil 2008 pdf - 169 KB [169 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) agus iarscríbhinn pdf - 662 KB [662 KB] English (en)

7. Socruithe Oibre

  • Socruithe oibre idir OLAF agus a Choiste Maoirseachta, 14/01/2014 pdf - 446 KB [446 KB] English (en)
  • Comhaontú Praiticiúil ar shocruithe comhair idir Comhlacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar Breithiúnach (Eurojust) agus OLAF pdf - 115 KB [115 KB] English (en) , 2008
  • Socrú riaracháin idir an Oifig Eorpach Poilíní (Europol) agus OLAF pdf - 2 MB [2 MB] English (en) , 2004

8. Comhaontuithe le tríú páirtithe ina bhfuil forálacha maidir le cúnamh frithpháirteach riaracháin in ábhair chustaim

Comhaontuithe le tríú páirtithe ina bhfuil forálacha maidir le cúnamh frithpháirteach riaracháin in ábhair chustaimAll available translations.

9. Cásdlí

Print versionDecrease textIncrease text
Events calendar

Treoirlínte maidir leis na Nósanna Imeachta Cigireachta d'Fhoireann OLAF pdf - 126 KB [126 KB] English (en)

Socruithe oibre idir OLAF agus a Choiste Maoirseachta pdf - 446 KB [446 KB] English (en)

Nuashonrú is déanaí: 28/01/2016