Cúlra dlíthiúil

Is é Airteagal 325 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (a chuirtear in ionad Airteagal 280 de Chonradh CE) an bunús dlí leis an gcomhrac i gcoinne na calaoise.

1. Bunú OLAF

  • Cinneadh 2013/478/AE ón gCoimisiún pdf - 709 KB [709 KB] English (en) an 27 Meán Fómhair 2013, lena leasaítear Cinneadh 1999/352/CE, CEGC, Euratom lena mbunaítear an Oifig Eorpach Frithchalaoise - tháinig sé i bhfeidhm an 1 Deireadh Fómhair 2013.
  • Cinneadh 1999/352/CE, CEGC, Euratom ón gCoimisiún pdf an 28 Aibreán 1999.

2. Feidhm OLAF agus Imscrúduithe

Sna rialacháin agus comhaontuithe seo a leanas, sainmhínítear príomhról agus cúraimí na hOifige chun a cuid imscrúduithe riaracháin a chur i gcrích. Déanann OLAF imscrúduithe (maidir le leasanna airgeadais an AE) sna Ballstáit inmheánacha agus imscrúduithe i ndáil le foireann institiúidí an AE.

3. Reachtaíocht chothrománach an AE um sheiceálacha/iniúchtaí ar an láthair sna Ballstáit

4. Reachtaíocht earnálacha de chuid an AE

 Tá forálacha maidir le neamhrialtachtaí a chosc agus a bhrath sna rialacháin seo a leanas:

  • Acmhainní dílse de chuid an AE: Rialachán Uimh. 1150/2000 pdf - 96 KB [96 KB]  (arna leasú le Rialachán Uimh. 2028/2004 agus Rialachán (CE Euratom) Uimh. 105/2009)
  • Cúnamh Frithpháirteach Riaracháin: Rialachán (CE) Uimh. 515/97 pdf - 137 KB [137 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) (arna leasú le Rialachán (CE) Uimh. 807/2003 agus Rialachán (CE) Uimh. 766/2008) agus Rialachán (CE) Uimh. 696/98 ón gCoimisiún pdf - 39 KB [39 KB] dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) Nederlands (nl) português (pt) suomi (fi) svenska (sv)
  • Comhbheartas Talmhaíochta (CBT, lena n-áirítear an Ciste Eorpach um Ráthaíocht Talmhaíochta (CERT) agus an Ciste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT)): Airteagal 37 de Rialachán (CE) Uimh. 1290/2005 ón gComhairle pdf an 21 Meitheamh 2005.
  • Cistí Struchtúracha (Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa (CFRE), Ciste Sóisialta na hEorpa (CSE) agus an Ciste Comhtháthaithe): Airteagal 72 de Rialachán (CE) Uimh. 1083/2006 ón gComhairle pdf an 11 Iúil 2006 (lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1260/1999 agus arna leasú le Rialacháin (CE) Uimh. 1989/2006, Uimh.1341/2008, Uimh. 85/2009, Uimh. 284/2009 agus Uimh. 539/2010 ón gComhairle).
  • Caiteachas díreach: Rialachán (CE) Uimh. 1605/2002 ón gComhairle pdf.

5. Fógra faoi neamhrialtachtaí agus cistí a mí-úsáideadh a fháil ar ais

6. Coinbhinsiúin

Coinbhinsiúin na Comhairle, atá glactha nó le glacadh ag na Ballstáit, chun cur i gcoinne calaoise/éilliú ar leibhéal Eorpach trí dhlíthe coiriúla náisiúnta a chomhchuibhiú.

1) An Chéad Phrótacal
2) An Dara Prótacal agus an tuarascáil mhínitheach a ghabhann leis
3) Prótacal ar inniúlacht na Cúirte Breithiúnais

Tuarascálacha ón gCoimisiún maidir leis an tslí ar chuir na Ballstáit Coinbhinsiún AE an 26 Iúil 1995 agus a phrótacail ghaolmhara chun feidhme:

a) Tuarascáil 2004 pdf - 139 KB [139 KB] dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) Nederlands (nl) português (pt) suomi (fi) svenska (sv) agus iarscríbhinn pdf - 735 KB [735 KB] English (en)
b) Tuarascáil 2008 pdf - 169 KB [169 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) agus iarscríbhinn pdf - 662 KB [662 KB] English (en)

7. Comhaontuithe le tríú páirtithe ina bhfuil forálacha maidir le cúnamh frithpháirteach riaracháin in ábhair chustaimAll available translations.

8. Cásdlí

Print versionDecrease textIncrease text
Events calendar

Treoirlínte maidir leis na Nósanna Imeachta Cigireachta d'Fhoireann OLAF pdf - 126 KB [126 KB] English (en)

Nuashonrú is déanaí: 16/01/2015