Oikeudellinen tausta

Petostentorjunnan oikeusperusta on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 325 artikla (aiemmin EY:n perustamissopimuksen 280 artikla).

1. OLAFin perustaminen

Muutokset:

2. OLAFin rooli ja tutkimukset

Seuraavissa asetuksissa ja sopimuksissa määritellään OLAFin tärkeimmät tehtävät ja toimeksianto hallinnollisten tutkimusten tekemisessä. Tutkimukset joko liittyvät EU:n taloudelliseen etuun ja toteutetaan jäsenmaissa tai ne liittyvät EU:n toimielinten työntekijöihin.

3. EU:n horisontaalinen lainsäädäntö jäsenmaissa tehtävistä tarkastuksista

4. Alakohtainen EU-lainsäädäntö

 Seuraavissa asetuksissa on säännöksiä, jotka koskevat väärinkäytösten ehkäisyä ja havaitsemista:

  • EU:n omat varat: Asetus N:o 1150/2000 pdf - 96 KB [96 KB] (muutettu asetuksella N:o 2028/2004 ja asetuksella (EY, Euratom) N:o 105/2009)
  • Keskinäinen hallinnollinen avunanto: Asetus (EY) N:o 515/97 pdf - 137 KB [137 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) svenska (sv) (muutettu asetuksella (EY) N:o 807/2003 ja asetuksella (EY) N:o 766/2008) sekä komission asetus (EY) N:o 696/98 pdf - 39 KB [39 KB] dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) Nederlands (nl) português (pt) svenska (sv) .
  • Yhteinen maatalouspolitiikka (mm. Euroopan maatalouden tukirahasto ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto): Neuvoston asetus (EY) N:o 1290/2005 pdf (37 artikla), annettu 21. kesäkuuta 2005.
  • Rakennerahastot (Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja koheesiorahasto): Neuvoston asetus (EY) N:o 1083/2006 pdf (72 artikla), annettu 11. heinäkuuta 2006 (kumoaa asetuksen (EY) N:o 1260/1999, muutettu neuvoston asetuksilla (EY) N:o 1989/2006, 1341/2008, 85/2009, 284/2009 ja 539/2010).
  • Suorat menot: Neuvoston asetus (EY) N:o 1605/2002 pdf.

5. Sääntöjenvastaisuuksista ilmoittaminen ja väärinkäytettyjen varojen palauttaminen

6. Yleissopimukset

Jäsenmaiden hyväksymät tai niissä hyväksyttävinä olevat yleissopimukset, joilla edistetään EU:n tason petosten- ja korruptiontorjuntaa yhdenmukaistamalla kansallista rikoslainsäädäntöä.

1) 1. pöytäkirja
2) 2. pöytäkirja ja sen selitysmuistio
3) Pöytäkirja unionin tuomioistuimen toimivallasta

Komission raportit 26. heinäkuuta 1995 tehdyn EU:n yleissopimuksen ja siihen liittyvien pöytäkirjojen täytäntöönpanosta jäsenmaissa:

a) Vuoden 2004 pdf - 139 KB [139 KB] dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) Nederlands (nl) português (pt) svenska (sv) raportti ja liite pdf - 735 KB [735 KB] English (en)
b) Vuoden 2008 pdf - 169 KB [169 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) svenska (sv) raportti ja liite pdf - 662 KB [662 KB] English (en)

7. Työjärjestelyt

OLAFin ja sen valvontakomitean väliset työjärjestelyt, hyväksytty 14. tammikuuta 2014 pdf - 446 KB [446 KB] English (en)

8. Sopimukset kolmansien osapuolten kanssa molemminpuolisesta hallinnollisesta avusta tulliasioissa

Sopimukset kolmansien osapuolten kanssa molemminpuolisesta hallinnollisesta avusta tulliasioissaSaatavilla olevat käännökset.

9. Oikeuskäytäntö

Print versionDecrease textIncrease text
Tapahtumakalenteri

OLAFin henkilöstölle tarkoitetut tutkintamenettelyjä koskevat ohjeet pdf - 126 KB [126 KB] English (en)

OLAFin ja sen valvontakomitean väliset työjärjestelyt pdf - 446 KB [446 KB] English (en)

Viimeisin päivitys: 26/05/2015