Õigusraamistik

Pettustevastase võitluse õiguslikuks aluseks on Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 325 (mis asendab EÜ asutamislepingu artiklit 280).

1. OLAFi asutamine

Muudatused:

2. OLAFi ülesanded ja juurdlused

Ameti peamised ülesanded halduslike juurdluste läbiviimisel on määratud kindlaks järgmiste määruste ja lepingutega. Juurdlused hõlmavad juurdlusi lilikmesriikides, mis on seotud ELi finantshuvidega, ning juurdlusi, mis on seotud ELi institutsioonide töötajatega.

3. Horisontaalsed ELi õigusaktid, milles käsitletakse liikmesriikides kohapeal läbiviidavaid juurdlusi

4. Valdkondlikud ELi õigusaktid

 Järgmised määrused hõlmavad sätteid rikkumiste ennetamiseks ja kindlaksmääramiseks:

5. Rikkumistest teatamine ja kuritarvitatud vahendite tagastamine

6. Konventsioonid

Nõukogu konventsioonid, mille liikmesriigid on vastu võtnud või mis ootavad vastuvõtmist ning mille eesmärk on pettuste ja korruptsiooni vastane võitlus Euroopa tasandil, ühtlustades selleks siseriiklikku kriminaalõigust.

1) 1. protokoll
2) 2. protokoll ja selle selgitav aruanne
3) protokoll Euroopa Kohtu volituste kohta

Komisjoni aruanded seoses ELi 26. juuli 1995. aasta konventsiooni ja selle protokollide rakendamisega liikmesriikides:

a) 2004. aasta pdf - 139 KB [139 KB] dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) Nederlands (nl) português (pt) suomi (fi) svenska (sv) aruanne ja lisa pdf - 735 KB [735 KB] English (en)
b) 2008. aasta pdf - 169 KB [169 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) aruanne ja lisa pdf - 662 KB [662 KB] English (en)

7. Töökord

OLAFi ja selle järelevalvekomitee vaheline töökord, 14. jaanuar 2014 pdf - 446 KB [446 KB] English (en)

8. Lepingud kolmandate pooltega, mis hõlmavad sätteid vastastikuse haldusabi kohta tolliküsimustes

Lepingud kolmandate pooltega, mis hõlmavad sätteid vastastikuse haldusabi kohta tolliküsimustesKõik kättesaadavad tõlked.

9. Kohtupraktika

  • Kohtupraktika kokkuvõte pdf - 165 KB [165 KB] English (en)
  • Otsused
Print versionDecrease textIncrease text
Ürituste ajakava

OLAFi juhend töötajatele: Juurdlusmenetlused pdf - 126 KB [126 KB] English (en)

OLAFi ja selle järelevalvekomitee vaheline töökord pdf - 446 KB [446 KB] English (en)

Viimati muudetud: 13/10/2015