Retsgrundlag

Retsgrundlaget for bekæmpelsen af svig er artikel 325 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (der erstatter EF-traktatens artikel 280).

1. Oprettelse af OLAF

Ændringer:

2. OLAF's rolle og undersøgelser

Følgende forordninger og aftaler fastsætter kontorets hovedopgave og mandat til at udføre sine administrative undersøgelser. De omfatter undersøgelser (vedrørende EU's finansielle interesser) i EU-landene og undersøgelser af EU-institutionernes ansatte.

3. Horisontal EU-lovgivning om kontrol/inspektioner på stedet i EU-landene

4. Sektorspecifik EU-lovgivning

 Følgende forordninger indeholder bestemmelser om forebyggelse og afsløring af uregelmæssigheder:

  • EU's egne indtægter: Forordning nr. 1150/2000 pdf - 96 KB [96 KB]  (ændret ved forordning nr. 2028/2004 og forordning (EF, Euratom) nr. 105/2009)
  • Gensidig administrativ bistand: Forordning (EF) nr. 515/97 pdf - 137 KB [137 KB] български (bg) čeština (cs) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)  (ændret ved forrodning (EG) nr. 807/2003, forordning (EF) nr. 766/2008) og Kommissionens forordning nr. 696/98 pdf - 39 KB [39 KB] Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) Nederlands (nl) português (pt) suomi (fi) svenska (sv)
  • Den fælles landbrugspolitik (herunder Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL)): Artikel 37 i Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 pdf af 21. juni 2005.
  • Strukturfonde (Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU), Den Europæiske Socialfond (ESF) og Samhørighedsfonden): Artikel 72 i Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 pdf af 11. juli 2006 (som ophæver forordning (EF) nr. 1260/1999 og ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1989/2006, 1341/2008, 85/2009, 284/2009 og 539/2010).
  • Direkte udgifter: Rådets forordning (EF) nr. 1605/2002 pdf.

5. Indberetning af uregelmæssigheder og geninddrivelse af misbrugte midler

6. Konventioner

Konventioner fra Rådet, der er vedtaget eller skal vedtages af medlemslandene, om bekæmpelse af svig/korruption på EU-plan gennem harmonisering af den nationale straffelovgivning.

1) 1. protokol
2) 2. protokol med forklarende rapport
3) Protokol om Domstolens kompetence

Kommissionens rapport om medlemsstaternes gennemførelse af EU-konventionen af 26. juli 1995 og de tilhørende protokoller:

a) 2004 pdf - 139 KB [139 KB] Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) Nederlands (nl) português (pt) suomi (fi) svenska (sv) -rapport og bilag pdf - 735 KB [735 KB] English (en)
b) 2008 pdf - 169 KB [169 KB] български (bg) čeština (cs) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) -rapport og bilag pdf - 662 KB [662 KB] English (en)

7. Samarbejdsordning

Samarbejdsordning mellem OLAF og Overvågningsudvalget, 14/01/2014 pdf - 446 KB [446 KB] English (en)

8. Aftale med tredjemand

Aftale med tredjemand, som omfatter bestemmelser om gensidig administrativ bistand i toldspørgsmålAlle oversættelser.

9. Retspraksis

Print versionDecrease textIncrease text
Kalender

Retningslinjer for undersøgelsesprocedurerne for OLAF's ansatte pdf - 126 KB [126 KB] English (en)

Samarbejdsordning mellem OLAF og Overvågningsudvalget pdf - 446 KB [446 KB] English (en)

Seneste opdatering: 26/05/2015