Právní rámec

Právním základem pro potírání podvodné činnosti v EU je článek 325 Smlouvy o fungování Evropské unie (který nahradil článek 280 Smlouvy o ES).

1. Zřízení úřadu OLAF

  • Rozhodnutí Komise 2013/478/EU pdf - 709 KB [709 KB] English (en) ze dne 27. září 2013, kterým se mění rozhodnutí Komise 1999/352/ES, ESUO, Euratom, kterým se zřizuje Evropský úřad pro boj proti podvodům — v platnost vstoupilo dne 1. října 2013.
  • Rozhodnutí Komise 1999/352/ES/, ESUO, Euratom pdf ze dne 28. dubna 1999.

2. Úloha a úkoly úřadu OLAF

Hlavní úlohou úřadu je vést správní vyšetřování v členských státech, které se týká finančních zájmů EU (vnější vyšetřování) s vyšetřování personálu a orgánů EU (vnitřní vyšetřování). Právní rámec zde tvoří následující nařízení a dohody:

3. Horizontální právní předpisy EU týkající se kontrol a inspekcí v členských státech

4. Právní předpisy EU podle odvětví

 Tyto předpisy obsahují ustanovení o prevenci a odhalování nesrovnalostí:

  • Vlastní zdroje EU: Nařízení č. 1150/2000 pdf - 96 KB [96 KB] (ve znění nařízení č. 2028/2004 a nařízení (ES, Euratom) č. 105/2009)
  • Vzájemná správní pomoc: nařízení (ES) č. 515/97 pdf - 137 KB [137 KB] български (bg) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) (ve znění nařízení (ES) č. 807/2003 a nařízení (ES) č. 766/2008) a nařízení Komise (ES) č.696/98 pdf - 39 KB [39 KB] dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) Nederlands (nl) português (pt) suomi (fi) svenska (sv)
  • Společná zemědělská politika (SZP včetně Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) a Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)): článek 37 nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 pdf ze dne 21. června 2005
  • Strukturální fondy (Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR), Evropský sociální fond (ESF) a Fond soudržnosti): článek 72 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 pdf (kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1260/1999 a ve znění nařízení Rady (ES) č. 1989/2006, č. 1341/2008, č. 85/2009, č. 284/2009 a č. 539/2010)
  • Přímé výdaje: Nařízení Rady (ES) č. 1605/2002 pdf

5. Oznámení nesrovnalostí a zpětné získání protiprávně vynaložených finančních prostředků

6. Úmluvy

Úmluvy Rady, které přijaly či mají přijmout členské státy a které se zasazují o boj proti podvodům a korupci na úrovni EU harmonizací vnitrostátních trestních zákoníků.

1) 1. protokol
2) 2. protokol a jeho důvodová zpráva
3) Protokol o výkladu Úmluvy Soudním dvorem

Zprávy Komise týkající se pokroku členských států v provádění Úmluvy EU ze dne 26. července 1995 a jejích protokolů:

a) Zpráva z roku 2004 pdf - 139 KB [139 KB] dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) Nederlands (nl) português (pt) suomi (fi) svenska (sv) a příloha pdf - 735 KB [735 KB] English (en)
b) Zpráva z roku 2008 pdf - 169 KB [169 KB] български (bg) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) a příloha pdf - 662 KB [662 KB] English (en)

7. Dohody s třetími stranami o vzájemné správní pomoci v celních záležitostechVšechny dostupné překlady.

8. Judikatura

Print versionDecrease textIncrease text
Kalendář akcí

Pokyny ohledně postupů při šetření pro zaměstnance OLAF pdf - 126 KB [126 KB] English (en)

Poslední aktualizace: 05/03/2015