Bakgrund

Europeiska byrån för bedrägeribekämpning kallas också för Olaf efter den franska förkortningen av Office de Lutte Anti-Fraude.

1988

Arbetsgruppen för samordning av bedrägeribekämpning (Uclaf) inrättades som en del av EU-kommissionens generalsekretariat.
Uclaf arbetade tillsammans med nationella myndigheter för bedrägeribekämpning och tillhandahöll den samordning och det stöd som behövdes för att bekämpa organiserade bedrägerier över gränserna.

1993

Uclafs befogenheter ökade successivt som en följd av Europaparlamentets rekommendationer.

1995

Uclaf tilläts starta utredningar på eget initiativ, på grundval av information från olika källor.
Kommissionens avdelningar uppmanades att informera Uclaf om misstänkta bedrägerier inom sina respektive ansvarsområde.

1999

Efter händelserna som ledde fram till Santer-kommissionens avgång kom förslag på ett nytt organ för bedrägeribekämpning med större befogenheter. Förslaget ledde till att
– Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) inrättades som en oberoende enhet inom EU-kommissionen
(beslut 1999/352 pdf)
– det antogs allmänna bestämmelser för Olafs utredningar förordning 1073/1999 pdf
– det ingicks ett avtal om interna utredningar inom EU:s institutioner pdf.

Print versionDecrease textIncrease text
Kalendarium
Senaste uppdatering: 16/01/2015