Zgodovina

Evropski urad za boj proti goljufijam je poznan tudi pod imenom OLAF, ki izhaja iz njegovega poimenovanja v francoščini: Office de Lutte Anti-Fraude.

1988

Pod okriljem generalnega sekretariata Evropske komisije so ustanovili skupino za koordinacijo boja proti goljufijam (UCLAF).
Skupina je sodelovala z nacionalnimi službami za boj proti goljufijam in zagotavljala potrebno koordinacijo in pomoč pri preprečevanju transnacionalnih organiziranih goljufij.

1993

Na podlagi priporočil Evropskega parlamenta je skupina UCLAF postopno dobivala čedalje večje pristojnosti.

1995

Skupina UCLAF je začela izvajati preiskave na lastno pobudo na podlagi informacij iz različnih virov.
Vse službe Komisije so morale skupino obvestiti o vseh primerih domnevnih goljufij na njihovem področju.

1999

Po dogodkih, ki so privedli do odstopa Komisije pod predsedovanjem Jacquesa Santerja so predlagali ustanovitev novega organa za boj proti goljufijam (OLAF), ki bi imel večje pristojnosti. Predlogu je sledilo:
– ustanovitev Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF) kot neodvisnega organa v okviru Evropske komisije
(Sklep Komisije 1999/352 pdf),
– določitev splošnih pravil v zvezi z izvajanjem preiskav urada OLAF (Uredba 1073/1999 pdf),
– sprejetje medinstitucionalnega sporazuma o notranjih preiskavah v institucijah EU pdf.

Print versionDecrease textIncrease text
Koledar dogodkov
Zadnja sprememba: 28/01/2016