Istoric

Oficiul European de Luptă Antifraudă este cunoscut şi ca OLAF, abrevierea denumirii în limba franceză (Office de Lutte Anti-Fraude).

1988

Este creată Unitatea de Coordonare a Luptei Antifraudă (UCLAF), ca parte a Secretariatului General al Comisiei Europene.
UCLAF colaborează cu serviciile naţionale antifraudă şi asigură coordonarea şi asistenţa necesare pentru investigarea cazurilor de fraudă organizată cu caracter transnaţional.

1993

Pe baza recomandărilor Parlamentului European, UCLAF primeşte noi atribuţii.

1995

UCLAF este autorizată să demareze investigaţii din proprie iniţiativă, pe baza informaţiilor primite din diverse surse.
Tuturor direcţiilor Comisiei li se cere să informeze UCLAF în legătură cu orice instanţe suspectate de a fi comis fraude în domeniile de care sunt responsabile.

1999

În urma evenimentelor care au determinat demisia Comisiei Santer, sunt înaintate propuneri de înfiinţare a unui nou organism antifraudă, cu atribuţii extinse. Propunerile s-au concretizat în
- crearea Oficiului de Luptă Antifraudă (OLAF) ca entitate independentă în cadrul Comisiei Europene.
(Decizia nr. 1999/352 pdf)
-   norme generale pentru anchetele OLAF Regulamentul nr. 1073/1999 pdf
-    acordul privind anchetele interne efectuate la nivelul instituţiilor UE pdf

Print versionDecrease textIncrease text
Calendarul evenimentelor
Ultima actualizare: 28/01/2016