Historia

Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych jest znany również jako OLAF – skrót ten pochodzi od jego francuskiej nazwy: Office de Lutte Anti-Fraude.

1988

W ramach struktur organizacyjnych Sekretariatu Generalnego Komisji Europejskiej powstaje Jednostka ds. Koordynacji Zapobiegania Nadużyciom Finansowym (UCLAF).
UCLAF współpracuje z krajowymi organami ds. zwalczania nadużyć finansowych oraz zapewnia koordynację i pomoc konieczne do walki ze zorganizowanymi przestępstwami finansowymi.

1993

Zgodnie z zaleceniami Parlamentu Europejskiego stopniowo rosną uprawnienia UCLAF-u.

1995

UCLAF zostaje upoważniony do wszczynania dochodzeń z własnej inicjatywy i na podstawie informacji pochodzących z różnych źródeł.
Wszystkie wydziały Komisji zostają zobowiązane do informowania UCLAF-u o wszelkich przypadkach podejrzenia popełnienia nadużycia w obszarach wchodzących w ich zakres odpowiedzialności.

1999

W związku z wydarzeniami, które doprowadziły do rezygnacji Komisji Jacques’a Santera, przedstawione zostają propozycje utworzenia nowego organu ds. zwalczania nadużyć finansowych mającego większe uprawnienia. Efekty tych propozycji:
– ustanowienie Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) jako niezależnej jednostki w ramach Komisji Europejskiej    
(decyzja nr 1999/352 pdf)
–  przyjęcie ogólnych zasad dotyczących dochodzeń prowadzonych przez OLAF (rozporządzenie nr 1073/1999 pdf)
–   przyjęcie porozumienia w sprawie dochodzeń wewnętrznych prowadzonych w instytucjach UE pdf

Print versionDecrease textIncrease text
Kalendarz wydarzeń
Ostatnia aktualizacja: 28/04/2015