Voorgeschiedenis

Het Europees Bureau voor fraudebestrijding wordt ook OLAF genoemd, een afkorting van de Franse naam van het bureau: Office de Lutte Anti-Fraude.

1988

De "Eenheid voor coördinatie van de fraudebestrijding" (UCLAF) wordt opgericht binnen het Secretariaat-generaal van de Europese Commissie.
UCLAF werkt parallel aan de nationale fraudebestrijdingsdiensten. Zij zorgt voor coördinatie en biedt ondersteuning bij de bestrijding van internationaal opgezette fraudepraktijken.

1993

UCLAF krijgt op aandringen van het Europees Parlement geleidelijk meer bevoegdheden.

1995

UCLAF mag op eigen initiatief onderzoek doen op basis van informatie uit allerlei bronnen.
Alle afdelingen van de Commissie worden verplicht UCLAF in te lichten over vermoedens van fraude op hun bevoegdheidsterrein.

1999

Naar aanleiding van de gebeurtenissen die de Commissie-Santer tot aftreden hebben gedwongen, worden voorstellen ingediend om een nieuwe fraudebestrijdingsdienst (OLAF) op te richten, met meer bevoegdheden. Die voorstellen leiden tot:
- oprichting van het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) als onafhankelijke dienst binnen de Europese Commissie
(Besluit 1999/352 pdf)
- algemene regels voor OLAF-onderzoeken (Verordening (EG) nr. 1073/1999) pdf
-    een akkoord over interne onderzoeken binnen de EU-instellingen pdf

Print versionDecrease textIncrease text
Evenementenkalender
Laatste bijwerking: 28/04/2015