Vēsture

Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai ir pazīstams arī ar akronīmu OLAF, kas iegūts no nosaukuma franču valodā Office de Lutte Anti-Fraude.

1988

Eiropas Komisijas Ģenerālsekretariātā tika izveidota krāpniecības novēršanas koordinācijas grupa (UCLAF).
UCLAF strādāja līdztekus valstu krāpniecības apkarošanas nodaļām un nodrošināja nepieciešamo koordināciju un palīdzību cīņā pret starptautisko organizēto krāpniecību.

1993

Pēc Eiropas Parlamenta ieteikumiem pakāpeniski tika palielinātas UCLAF pilnvaras.

1995

UCLAF tika dota atļauja sākt izmeklēšanu pēc savas iniciatīvas, pamatojoties uz informāciju, kas iegūta no dažādiem avotiem.
Visiem Komisijas ģenerāldirektorātiem bija jāinformē UCLAF par visiem gadījumiem, kad bija aizdomas par krāpšanos to darbības sfērā.

1999

Pēc notikumiem, kuru rezultātā no amata atkāpās Ž. Santēra vadītā Komisijas kolēģija, tika iesniegti priekšlikumi izveidot jaunu krāpšanas apkarošanas struktūru (OLAF) ar lielākām pilnvarām. Priekšlikumu rezultātā:
- izveidoja Eiropas Biroju krāpšanas apkarošanai (OLAF) kā neatkarīgu struktūrvienību Eiropas Komisijā.
(Lēmums Nr. 1999/352 pdf),
- izstrādāja vispārīgus noteikumus par OLAF izmeklēšanas darbu Regula Nr. 1073/1999 pdf,
- noslēdza vienošanos par iekšēju izmeklēšanu ES iestādēs pdf.

Print versionDecrease textIncrease text
Notikumu kalendārs
Pēdējā atjaunināšana: 16/01/2015