Istorija

Europos kovos su sukčiavimu tarnybos pavadinimas OLAF – tai prancūziško jos pavadinimo „Office de Lutte Anti-Fraude“ santrumpa.

1988 m.

Europos Komisijos generaliniame sekretoriate įkurtas Sukčiavimo prevencijos koordinavimo specialios paskirties padalinys (UCLAF).
UCLAF bendradarbiavo su nacionalinėmis kovos su sukčiavimu tarnybomis, padėjo joms kovoti su tarptautiniu organizuotu sukčiavimu ir koordinavo šios srities veiklą.

1993 m.

Vadovaujantis ES Parlamento rekomendacijomis UCLAF įgaliojimai palaipsniui padidinti.

1995 m.

UCLAF suteikta teisė imtis iniciatyvos pradėti tyrimus, remiantis iš įvairių šaltinių gauta informacija.
Imta reikalauti, kad visi Komisijos padaliniai informuotų UCLAF apie visus įtariamus sukčiavimo atvejus jų atsakomybės srityse.

1999 m.

Po įvykių, dėl kurių atsistatydino Žako Santero vadovaujama Komisija, pateikta pasiūlymų steigti naują, daugiau galių turinčią kovos su sukčiavimu tarnybą (OLAF). Šių pasiūlymų rezultatai:
- Europos Komisijoje įsteigta nepriklausoma tarnyba OLAF – Europos kovos su sukčiavimu tarnyba
(Sprendimas 1999/352 pdf);
- nustatytos bendros OLAF tyrimų taisyklės (Reglamentas 1073/1999 pdf);
- sudarytas susitarimas dėl vidaus tyrimų ES institucijose pdf.

Print versionDecrease textIncrease text
Notikumu kalendārs
Pēdējā atjaunināšana: 28/04/2015