A hivatal története

Az Európai Csalás Elleni Hivatal másik neve az OLAF, a francia megnevezés (Office de Lutte Anti-Fraude) rövidítése.

1988

Létrejön a Csalás Elleni Koordinációs Egység (UCLAF) az Európai Bizottság Főtitkárságának részeként.
Az UCLAF a tagállami csalás elleni szervek munkáját a nemzetközi szervezett csalások elleni küzdelemhez szükséges koordinációs és támogató tevékenységgel segíti.

1993

Az UCLAF hatásköre az Európai Parlament ajánlásai nyomán fokozatosan bővül.

1995

Az UCLAF felhatalmazást kap arra, hogy különböző forrásokból szerzett információ alapján hivatalból vizsgálatot indítson.
A Bizottság osztályait felkérik, hogy saját felelősségi körükben minden olyan esetet jelentsenek az UCLAF-nak, amely csalás gyanúját veti fel.

1999

A Jacques Santer vezette Bizottság lemondásához vezető események után előterjesztett javaslatokban új, több hatalommal felruházott csalás elleni hivatal létrehozása körvonalazódik. A javaslatok eredményeképp:
- létrejön az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF), az Európai Bizottság független szervezeti egységeként
(1999/352/EK, ESZAK, Euratom határozat pdf);
- az 1073/1999/EK rendelet pdf megállapítja az OLAF vizsgálataira vonatkozó általános szabályokat;
- intézményközi megállapodás pdf születik a belső vizsgálatok tárgyában.

Print versionDecrease textIncrease text
Eseménynaptár
Utolsó frissítés: 28/04/2015