Stair

OLAF a thugtar ar an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise, óna ainm Fraincise: Office de Lutte Anti-Fraude.

1988

Cruthaíodh "Tascfhórsa chun cosc calaoise a chomhordú" (UCLAF) mar chuid de Rúnaíocht Ghinearálta an Choimisiúin Eorpaigh.
Bhíodh UCLAF ag obair i gcomhar le ranna náisiúnta frithchalaoise agus thugadh sé an comhordú is an chabhair ba ghá le tabhairt faoi chalaois eagraithe thrasnáisiúnta.

1993

Mhéadaigh cumhachtaí UCLAF de réir a chéile de bharr moltaí ó Pharlaimint an AE.

1995

Údaraíodh UCLAF chun imscrúduithe a sheoladh ar a chonlán féin, ar bhonn eolais ó fhoinsí éagsúla.
Cuireadh ceangal ar ranna uile an Choimisiúin UCLAF a chur an eolas faoi aon drochamhras ar chalaois laistigh dá limistéir freagrachta.

1999

Tar éis na n-imeachtaí a thug ar Choimisiún Santer éirí as, cuireadh moltaí ar aghaidh do chomhlacht nua frithchalaoise (OLAF) a mbeadh cumhachtaí níos treise aige. Mar thoradh ar na moltaí sin
- bunaíodh an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) mar aonán neamhspleách laistigh den Choimisiún Eorpach.  
(Cinneadh 1999/352 pdf)
-   dréachtaíodh rialacha ginearálta d'imscrúduithe OLAF Rialachán 1073/1999 pdf
-    thángthas ar chomhaontú ar imscrúduithe inmheánacha laistigh d'institiúidí an AE pdf

Print versionDecrease textIncrease text
Events calendar
Nuashonrú is déanaí: 28/04/2015