Historia

Euroopan petostentorjuntaviraston nimilyhenne on OLAF, joka tulee sen ranskankielisestä nimestä "Office de Lutte Anti-Fraude".

1988

Petostentorjunnan koordinointityöryhmä UCLAF perustettiin Euroopan komission pääsihteeristön osaksi.
UCLAF teki työtä yhdessä jäsenmaiden kansallisten petostentorjuntaosastojen kanssa ja koordinoi ja auttoi tapauksissa, joihin sisältyi kansainvälisiä ja organisoituja petoksia.

1993

UCLAFin valtaa lisättiin asteittain Euroopan parlamentin suosituksen mukaisesti.

1995

UCLAF sai valtuuden aloittaa tutkimusten teon omasta aloitteestaan ja perustaa päätöksensä eri lähteistä saamiinsa tietoihin.
Kaikkien komission yksiköiden oli ilmoitettava UCLAFille kaikista omalla vastuualueellaan havaitsemistaan petosepäilyistä.

1999

Jacques Santerin komission eroon johtaneiden tapahtumien seurauksena ehdotettiin, että perustettaisiin uusi petostentorjuntaelin (OLAF), jolla olisi aiempaan enemmän valtaa. Ehdotusten mukaisesti
- perustettiin Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF) Euroopan komission itsenäiseksi yksiköksi
(Päätös 1999/352 pdf)
-   päätettiin OLAFin tutkimuksia koskevista yleisistä säännöistä asetus 1073/1999 pdf
-    tehtiin sopimus sisäisistä tutkimuksista EU:n toimielimissä pdf

Print versionDecrease textIncrease text
Tapahtumakalenteri
Viimeisin päivitys: 16/01/2015