Ajalugu

Euroopa Pettustevastast Ametit nimetatakse ka OLAFiks – tema prantsuskeelse nime alusel: Office de Lutte Anti-Fraude.

1988

Pettuste tõkestamise kooskõlastusüksus (UCLAF) Euroopa Komisjoni peasekretariaadi koosseisus
UCLAF töötas koos liikmesriikide pettustevastaste asutustega ning koordineeris tegevust ja osutas vajalikku abi rahvusvaheliste organiseeritud pettuste korral.

1993

UCLAFi volitused suurenesid vastavalt Euroopa Parlamendi asjaomastele soovitustele.

1995

UCLAF sai volitused algatada eri allikatest saadud teabe alusel iseseisvalt uurimise.
Kõik komisjoni osakonnad olid kohustatud teavitama UCLAFi mis tahes pettusekahtlustest oma vastutusalas.

1999

Pärast sündmusi, mis viisid Jacques Santeri juhitud komisjoni tagasiastumiseni, tehti ettepanek moodustada uus suuremate volitustega pettustevastane asutus OLAF. Ettepanekute tulemusel
- loodi Euroopa Komisjoni iseseisva üksusena Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF)
(Otsus 1999/352 pdf)
- OLAFi uurimistegevust käsitlev üldeeskiri Määrus 1073/1999 pdf
- institutsioonidevaheline kokkulepe sisejuurdluste kohta ELi institutsioonides pdf

Print versionDecrease textIncrease text
Ürituste ajakava
Viimati muudetud: 28/04/2015