Historie

Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig går også under navnet OLAF, der kommer af det franske navn: Office de Lutte Anti-Fraude.

1988

Oprettelse af "Taskforcen for Koordinering af Svigbekæmpelse" (UCLAF) som en del af Europa-Kommissionens generalsekretariat.
UCLAF arbejdede sideløbende med nationale kontorer for bekæmpelse af svig og tilbød den koordinering og bistand, der var behov for, for at bekæmpe tværnational organiseret svig.

1993

UCLAF's beføjelser blev gradvist styrket som følge af Europa-Parlamentets henstillinger.

1995

UCLAF fik bemyndigelse til at indlede efterforskning på eget initiativ på baggrund af oplysninger fra forskellige kilder.
Alle Kommissionens afdelinger fik pligt til at informere UCLAF om enhver mistanke om svig inden for deres ansvarsområder.

1999

Som følge af de begivenheder, der førte til Santer-Kommissionens tilbagetræden, blev der fremsat forslag om et nyt organ for bekæmpelse af svig (OLAF) med større beføjelser. Disse forslag resulterede i
- oprettelsen af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) som en uafhængig enhed inden for Europa-Kommissionen
(Afgørelse 1999/352 pdf)
- generelle regler for OLAF-undersøgelser forordning 1073/1999 pdf
- en aftale om interne undersøgelser i EU's institutioner pdf

Print versionDecrease textIncrease text
Kalender
Seneste opdatering: 24/03/2015