Dosavadní vývoj

Evropský úřad pro boj proti podvodům je známý pod zkratkou OLAF, která je odvozena od názvu úřadu ve francouzštině: Office de Lutte Anti-Fraude.

1988

Založení Útvaru pro koordinaci předcházení podvodům (UCLAF) v rámci Generálního sekretariátu Evropské komise.
UCLAF spolupracoval s vnitrostátními úřady pro boj proti podvodům a vykonával koordinační a konzultační funkci v případech mezinárodní organizované podvodné činnosti.

1993

Pravomoci úřadu UCLAF se postupně rozšiřují, především v návaznosti na doporučení vydaná Parlamentem EU.

1995

UCLAF získává pravomoc zahajovat vyšetřování z vlastní iniciativy na základě informací získaných z různých zdrojů.
Veškerá oddělení Komise měla povinnost UCLAF informovat v případě podezření na podvodnou činnost v rámci jejich působnosti.

1999

V návaznosti na události, které vedly k odstoupení Santerovy Komise, byly předloženy návrhy na založení nového orgánu na potírání podvodů (OLAF), který by měl širší pravomoce. Z těchto návrhů vzešel
Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) jako nezávislý subjekt působící v rámci Evropské komise
(rozhodnutí 1999/352 pdf)
– všeobecná pravidla pro vyšetřování vedená úřadem OLAF nařízení č.1073/1999 pdf
– dohoda o interních vyšetřováních v rámci orgánů EU pdf

Print versionDecrease textIncrease text
Kalendář akcí
Poslední aktualizace: 19/09/2014