Fianáin

Le go bhfeidhmeoidh an suíomh seo i gceart, cuirimid comhaid bheaga sonraí ar do ghléas idirlín, uaireanta. Déanann formhór na suíomhanna móra gréasáin an rud céanna.

Cad is fianán ann?

Comhad beag téacs a chuireann suíomh gréasáin ar do ríomhaire nó ar do ghléas soghluaiste nuair a thugann tú cuairt air is ea fianán. Cuireann sé ar chumas an tsuímh ghréasáin cuimhneamh ar a ndearna tú agus ar do shainroghanna (logáil isteach, teanga, clómhéid agus sainroghanna taispeána eile) thar thréimhse ama, sa dóigh nach mbíonn ortsa iad a iontráil gach uile uair a thagann tú ar ais chuig an suíomh nó nuair a théann tú ó leathanach go leathanach.

Conas a úsáidimidne fianáin?

Nuair a théann úsáideoir ar shuíomh OLAF den chéad uair, braitear an socrú teanga atá ag brabhsálaí an úsáideora sin agus déanann script an t-úsáideoir a threorú chuig an leagan den suíomh gréasáin atá sa teanga chéanna. Úsáidtear fianáin chun an chumraíocht teanga a stóráil i gcomhair na gcuairteanna a dhéanfar ina dhiaidh sin.

Níl na fianáin sin bunriachtanach. Fianáin sheasmhacha céadpháirtí is ea iad. Is chun sainroghanna teanga an úsáideora a thaifead, agus chuige sin amháin, a ceapadh iad.

Rialaíonn an suíomh gréasáin an fhaisnéis a bhaineann leis na fianáin.  Ní úsáidtear na fianáin seo ach chun na críche thuasluaite.

Murar mian leis an úsáideoir fianáin a fháil, ba cheart dó a bhrabhsálaí a chumrú sa dóigh nach suiteálfar fianáin. 

An úsáidimid fianáin eile?

D'fhéadfadh sé go n-úsáideann roinnt dár leathanaigh nó dár bhfoshuíomhanna fianáin bhreise nó éagsúla nach iad na cinn thuasluaite iad. Más amhlaidh a úsáideann, tabharfar eolas ina dtaobh sna leathanaigh fógartha fianán a bhaineann go sonrach leo. D'fhéadfadh sé go n-iarrfaí ort toiliú le stóráil na bhfianán seo.

Conas fianáin a rialú

Is féidir leat fianáin a rialú agus a scrios de réir mar is mian leat – i gcomhair eolais faoi sin, féach AllAboutCookies.org. Is féidir leat gach fianán atá ar do ríomhaire cheana a scrios agus is féidir formhór na mbrabhsálaithe a shocrú sa dóigh nach féidir fianáin a shuiteáil orthu. Má dhéanann tú sin, áfach, d'fhéadfadh sé go mbeadh ort roinnt sainroghanna a athrú de láimh gach uair a théann tú ar shuíomh agus d'fhéadfadh sé nach n-oibreodh roinnt seirbhísí agus feidhmeanna duit.

Is féidir glacadh leis na fianáin ar an suíomh seo nó diúltú dóibh ach cliceáil ar cheann de na naisc seo a leanas: Glacaim le fianáin / Diúltaím d'fhianáin.

Print versionDecrease textIncrease text
Events calendar
Nuashonrú is déanaí: 28/04/2015