Táto stránka bola uložená do archívu dňa 16/12/2011
16/12/2011
Tlačový kútik

Tlačový kútik

Podujatia

  • Kalendár putovnej prezentácie na stiahnutie pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
  • Tasty Bunch roadshow - List of schools - France pdf - 45 KB [45 KB] English (en)
  • Tasty Bunch roadshow - List of schools - Belgium pdf - 69 KB [69 KB] English (en)
  • Tasty Bunch roadshow - List of schools - Lithuania pdf - 76 KB [76 KB] English (en)
  • Tasty Bunch roadshow - List of schools - Estonia pdf - 40 KB [40 KB] English (en)
  • Tasty Bunch roadshow - List of schools - Poland pdf - 122 KB [122 KB] English (en)
  • Tasty Bunch roadshow - List of schools - UK pdf - 54 KB [54 KB] English (en)
  • Tasty Bunch roadshow - List of schools - Ireland pdf - 73 KB [73 KB] English (en)

Pomôcky

Pútač malý - 148px * 33px

<a href="http://ec.europa.eu/tasty-bunch" title="The Tasty bunch"><img src="http://ec.europa.eu/agriculture/tasty-bunch/images/teaser-150-38_sk.gif" border="0" alt="The Tasty bunch"/></a>

Pútač stredný - 150px * 57px

<a href="http://ec.europa.eu/tasty-bunch" title="The Tasty bunch"><img src="http://ec.europa.eu/agriculture/tasty-bunch/images/teaser-150-56_sk.gif" border="0" alt="The Tasty bunch"/></a>

Pútač veľký - 150px * 100px

<a href="http://ec.europa.eu/tasty-bunch" title="The Tasty bunch"><img src="http://ec.europa.eu/agriculture/tasty-bunch/images/teaser-150-100_sk.gif" border="0" alt="The Tasty bunch"/></a>

veľký - 150px * 100px

<embed height="100" width="150" wmode="transparent" src="http://ec.europa.eu/agriculture/tasty-bunch/images/teaser-150-100_sk.swf" pluginspage="http://get.adobe.com/flashplayer/" type="application/x-shockwave-flash"/>

Zvukové a obrazové materiály

Videospráva od Justin Heninovej wmv - 5 MB [5 MB]

Dôležité právne oznámenie: Obsah videa je chránený autorským právom a právom osobného portrétu a preto sa nesmie nijako pozmeňovať, používať na komerčné účely ani distribuovať na účely iné než v súvislosti s kampaňou "Zdravé stravovanie - Chutní parťáci". Dané interview sa nesmie použiť mimo rámca uvedenej kampane s výnimkou potrieb archivácie alebo archívneho použitia. Ak tlačový orgán poruší tieto podmienky použitia interview, Komisia nenesie spoločnú a nerozlučnú zodpovednosť za žiadne následné straty ani škody.

Chutní parťáci - Video News releaseEnglish

Novinky

Kontakty

Ďakujeme Vám za návštevu ,,Chutných parťákov", internetovú stránku Európskej únie o zdravom stravovaní.

Ak by ste chceli získať viac informácií o kampani ,,Chutných parťákov", pošlite prosím e-mail na AGRI-TASTY-BUNCH@ec.europa.eu

Fotografie

Posledná aktualizácia: 10/03/2015 | Na začiatok