Ο δικτυακός τόπος αρχειοθετήθηκε στις 16/12/2011
16/12/2011
Γωνιά Τύπου

Γωνιά Τύπου

Εκδηλώσεις

  • Κατεβάστε το ημερολόγιο της περιοδείας pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
  • Tasty Bunch roadshow - List of schools - France pdf - 45 KB [45 KB] English (en)
  • Tasty Bunch roadshow - List of schools - Belgium pdf - 69 KB [69 KB] English (en)
  • Tasty Bunch roadshow - List of schools - Lithuania pdf - 76 KB [76 KB] English (en)
  • Tasty Bunch roadshow - List of schools - Estonia pdf - 40 KB [40 KB] English (en)
  • Tasty Bunch roadshow - List of schools - Poland pdf - 122 KB [122 KB] English (en)
  • Tasty Bunch roadshow - List of schools - UK pdf - 54 KB [54 KB] English (en)
  • Tasty Bunch roadshow - List of schools - Ireland pdf - 73 KB [73 KB] English (en)

Χρήσιμα εργαλεία

Σλόγκαν Μικρό - 148px * 33px

<a href="http://ec.europa.eu/tasty-bunch" title="The Tasty bunch"><img src="http://ec.europa.eu/agriculture/tasty-bunch/images/teaser-150-38_el.gif" border="0" alt="The Tasty bunch"/></a>

Σλόγκαν Μεσαίο - 150px * 57px

<a href="http://ec.europa.eu/tasty-bunch" title="The Tasty bunch"><img src="http://ec.europa.eu/agriculture/tasty-bunch/images/teaser-150-56_el.gif" border="0" alt="The Tasty bunch"/></a>

Σλόγκαν Μεγάλο - 150px * 100px

<a href="http://ec.europa.eu/tasty-bunch" title="The Tasty bunch"><img src="http://ec.europa.eu/agriculture/tasty-bunch/images/teaser-150-100_el.gif" border="0" alt="The Tasty bunch"/></a>

Μεγάλο - 150px * 100px

<embed height="100" width="150" wmode="transparent" src="http://ec.europa.eu/agriculture/tasty-bunch/images/ teaser-150-100_en.swf" pluginspage="http://get.adobe.com/flashplayer/" type="application/x-shockwave-flash"/>

Οπτικοακουστικά μέσα

Μήνυμα βίντεο του Justin Henin wmv - 5 MB [5 MB]

Σημαντικό νομικό σημείωμα: Το περιεχόμενο βίντεο προστατεύεται με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και δικαίωμα στην εικόνα και επομένως δεν μπορεί να τροποποιηθεί με κανέναν απολύτως τρόπο ούτε να χρησιμοποιηθεί για εμπορικούς σκοπούς ούτε να διανεμηθεί για σκοπούς άλλους από αυτούς που σχετίζονται με την εκστρατεία «Υγιεινή διατροφή - Η παρέα της γεύσης». Η συνέντευξη δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μετά από τη λήξη της προαναφερθείσας εκστρατείας παρά μόνο για ανάγκες αρχειοθέτησης ή/και για χρήση αρχείων. Αν ένα όργανο του Τύπου δεν τηρήσει αυτούς τους όρους χρήσης της συνέντευξης, η Επιτροπή δεν καθίσταται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνη για όποια επακόλουθη απώλεια ή ζημία.

Η παρέα της γεύσης - Video News releaseEnglish

News

Επικοινωνία

Ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε την «Παρέα της Γεύσης», τον δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υγιεινή διατροφή που απευθύνεται σε παιδιά σχολικής ηλικίας.

Αν θέλετε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες για την εκστρατεία «Η Παρέα της Γεύσης», στείλτε ένα μήνυμα στη διεύθυνση AGRI - TASTY - BUNCH @ ec. europa. eu

Φωτογραφίες

Τελευταία ενημέρωση: 10/03/2015 | Αρχή σελίδας