Този сайт бе архивиран на 16/12/2011
16/12/2011
Кът за пресата

Кът за пресата

Събития

  • Download the calendar of the roadshow pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
  • Пътуващото шоу на Вкусната дружина - Списък на училищата - Франция pdf - 45 KB [45 KB] English (en)
  • Пътуващото шоу на Вкусната дружина - Списък на училищата - Белгия pdf - 122 KB [122 KB] English (en)
  • Пътуващото шоу на Вкусната дружина - Списък на училищата - Литва pdf - 76 KB [76 KB] English (en)
  • Пътуващото шоу на Вкусната дружина - Списък на училищата - Естония pdf - 40 KB [40 KB] English (en)
  • Пътуващото шоу на Вкусната дружина - Списък на училищата - Полша pdf - 122 KB [122 KB] English (en)
  • Пътуващото шоу на Вкусната дружина - Списък на училищата - Обединеното кралство pdf - 54 KB [54 KB] English (en)
  • Пътуващото шоу на Вкусната дружина - Списък на училищата - Ирландия pdf - 73 KB [73 KB] English (en)

Помагала

Teaser Small - 148px * 33px

<a href="http://ec.europa.eu/tasty-bunch" title="The Tasty bunch"><img src="http://ec.europa.eu/agriculture/tasty-bunch/images/teaser-150-38_en.gif" border="0" alt="The Tasty bunch"/></a>

Teaser Medium - 150px * 57px

<a href="http://ec.europa.eu/tasty-bunch" title="The Tasty bunch"><img src="http://ec.europa.eu/agriculture/tasty-bunch/images/teaser-150-56_en.gif" border="0" alt="The Tasty bunch"/></a>

Teaser Large - 150px * 100px

<a href="http://ec.europa.eu/tasty-bunch" title="The Tasty bunch"><img src="http://ec.europa.eu/agriculture/tasty-bunch/images/teaser-150-100_en.gif" border="0" alt="The Tasty bunch"/></a>

Large - 150px * 100px

<embed height="100" width="150" wmode="transparent" src="http://ec.europa.eu/agriculture/tasty-bunch/images/ teaser-150-100_en.swf" pluginspage="http://get.adobe.com/flashplayer/" type="application/x-shockwave-flash"/>

Аудиовизия

Джъстин Хенин видеосъобщение wmv - 5 MB [5 MB]

Важна правна забележка: Видеосъдържанието е защитено от авторско право и право на лично представяне и следователно не може да се изменя по какъвто и да е начин, и следователно не може да се използва за търговски цели, нито да се разпространява за цели, различни от тези, свързани с кампанията "Здравословно хранене - вкусната дружина". Интервюто не може да се използва извън условията на гореспоменатата кампания, с изключение на необходимостта за архивиране и/или за архивно ползване. Ако представител на пресата не спази настоящите условия за ползване на интервюто, Комисията не може да бъде държана посъвместно и поотделно отговорна за загуба или вреда, произтичаща от това.

Вкусната дружина.- Video News releaseEnglish

Новини

Контакти

Благодарим ви за посещението на "Вкусната дружина", на уебсайта на Европейския съюз за здравословно хранене в европейските училища.

Ако желаете да получите повече информация за кампанията "Вкусната дружина", моля изпратете ел. поща на: AGRI-TASTY-BUNCH@ec.europa.eu

Снимки

Последна актуализация: 10/03/2015 | Начало на страницата