Aviz legal important
   
  Comisia Europeană > Agricultură şi dezvoltare rurală > Ajutor de stat Contact | Caută pe EUROPA  

Ajutor de stat   line  

Ajutorul de stat: Formulare

line

Formular de plângere

Serviciile Comisiei primesc un numr din ce în ce mai mare de plângeri cu privire la acordarea de ajutoare de stat pretinse a fi ilegale i incompatibile cu piaa comun. Deseori, aceste plângeri sunt iniial prezentate în termeni destul de generali, ceea ce face dificil identificarea aspectelor în cauz legate de concuren i evaluarea gravitii plângerii i provoac întârzieri importante în ceea ce privete soluionarea plângerilor.

Formular de plângere - ajutoare de stat

Acest formular este destinat s vin în sprijinul reclamanilor, precizând care sunt informaiile necesare pentru asigurarea unei monitorizri eficiente a plângerilor de ctre Comisie. Acesta ar trebui s simplifice soluionarea plângerilor atât de ctre Comisie, cât i de ctre statele membre.

În cadrul Comisiei, plângerile cu privire la ajutoarele de stat sunt procesate în mod descentralizat de ctre serviciile responsabile. Dac exist îndoieli, plângerea poate fi înaintat Secretarului General al Comisiei, care va decide care este serviciul competent în acest sens.

Începutul paginii
line

Formulare de notificare pentru perioada 2007-2013

Începând de la 1 ianuarie 2007, acest formular va fi utilizat de statele membre pentru notificarea, în temeiul articolului 88 alineatul (3) din Tratatul CE, a noilor sisteme de ajutor şi a ajutorului individual. Acesta va fi utilizat, de asemenea, în cazul în care măsura nu reprezintă un ajutor şi este notificată Comisiei din motive de securitate juridică.

Este necesar, de asemenea, ca statele membre s utilizeze acest formular în cazul în care Comisia solicit informaii complete cu privire la un ajutor presupus ilegal.

Prezentul formular este compus din trei pri:

  1. Informaii generale: a se completa în toate cazurile [doc]
  2. Informaii sintetizate pentru publicare în Jurnalul Oficial [doc]
  3. Fi de informaii suplimentare în funcie de tipul de ajutor:

DEZVOLTARE RURAL 

0. Fi de informaii pentru sectorul agricol [doc en]

A. Ajutor pentru investiii în exploataii agricole [doc en]

B. Ajutor pentru investiii în domeniul prelucrrii i comercializrii produselor agricole [doc en]

C. Ajutor pentru agroecologie i în favoarea bunstrii animalelor [doc en]

Cbis. Pli Natura 2000 i pli aferente Directivei 2000/60/CE [doc en]

D. Ajutor pentru compensarea handicapurilor în zone defavorizate [doc en]

E. Ajutor pentru respectarea normelor [doc en]

F. Ajutor pentru formarea de agricultori tineri [doc en]

G. Ajutor pentru pensionare anticipat sau pentru încetarea activitii agricole [doc en]

H. Ajutor pentru grupuri de productori [doc en]

I. Ajutor pentru comasarea terenurilor [doc en]

J. Ajutor pentru producia i comercializarea produselor agricole de calitate [doc en]

K. Ajutor pentru furnizarea de asisten tehnic pentru sectorul agricol [doc en]

L. Ajutor pentru sectorul creterii animalelor [doc en]

M. Ajutor pentru regiunile îndeprtate i pentru insulele din Marea Egee [doc en]

 

GESTIUNEA RISCULUI I A CRIZELOR

N. Ajutor pentru compensarea daunelor aduse producşiei agricole sau mijloacelor de producie agricol [doc en]

O. Ajutor pentru combaterea bolilor animalelor i plantelor [doc en]

P. Ajutor la plata primelor de asigurare [doc en]

Q. Ajutor pentru închiderea capacitii de producie, de prelucrare i de comercializare [doc en]

 

ALTE AJUTOARE

R. Ajutor pentru publicitate pentru produsele agricole [doc en]

S. Ajutor cu privire la scutirea de accize în baza Directivei 2003/96/CE [doc en]

T. Ajutor pentru sectorul forestier [doc en]


Alte formulare utile

Ajutor pentru salvarea i restructurarea întreprinderilor în dificultate [doc de en fr]

Ajutor pentru formare [doc de en fr]

Ajutor pentru ocuparea forei de munc [doc de en fr]

Ajutor pentru cercetare, dezvoltare i inovare

  • în cazul unui sistem [doc de en fr]
  • în cazul unui ajutor individual[doc de en fr]

Ajutor pentru capitalul de risc [doc de en fr]

Ajutor regional (Partea III.4 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1627/2006 al Comisiei din 24 octombrie 2006) [en]

Ajutor pentru IMM-uri (Partea III.1 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei) [en]

A se observa c necompletarea corect a formularului poate duce la returnarea acestuia ca fiind incomplet.
Formularul completat se transmite pe hârtie Comisiei de ctre reprezentantul permanent al statului membru în cauz. Acesta este adresat secretarului general al Comisiei.

În cazul în care statul membru are intenia de a utiliza o procedur specific prevzut în orice regulament, orientare, cadru i alte texte aplicabile ajutorului de stat, o copie a notificrii trebuie adresat i directorului general al departamentului responsabil al Comisiei.


line

Formular de notificare simplificat [doc en]


line

Formular - Raport anual [xls en

Instrucțiuni [pdf]


line

 

  line  

Introducere

Legislaie

Formulare

Decizii ale Comisiei

Regulamentul de derogare (CE) nr. 1857/2006

Registrul ajutoarelor de stat

Tablou de bord

horizontal line

Agricultură şi dezvoltare rurală I Ajutor de stat I Începutul paginii