Tärkeä oikeudellinen huomautus
   
Yhteystiedot | EUROPA-haku  

Valtiontuki   pystyviiva  

Valtiontuki: Poikkeusasetukset

 

Poikkeusasetus (EY) N:o 1857/2006

  • Komission asetus (EY) N:o 1857/2006 perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta maataloustuotteiden tuottamisen alalla toimiviin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin sekä asetuksen (EY) N:o 70/2001 muuttamisesta (EUVL L 358, 16.12.2006) [pdf]
  • Lomake, jolla toimitetaan tiivistelmä komission asetuksen (EY) N:o 1857/2006 mukaisesti myönnetystä valtiontuesta [doc]

 

Poikkeusasetus (EY) N:o 70/2001

Komission asetus (EY) N:o 800/2008, annettu 6 päivänä elokuuta 2008, tiettyjen tukimuotojen toteamisesta yhteismarkkinoille soveltuviksi perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan mukaisesti (yleinen ryhmäpoikkeusasetus) [pdf]

Jäsenvaltioiden toimittamat tiivistelmät en

  pystyviiva  

Johdanto

Lainsäädäntö

Lomakkeet

Komission päätöksiä

Poikkeusasetus (EY) N:o 1857/2006

Valtiontukirekisteri

Tulostaulu

vaakaviiva

Maatalous ja maaseudun kehittäminen I Valtiontuki I Sivun alkuun