Navigacijska pot

Sistem razdeljevanja sadja v šolah - pregled

Ta vseevropski prostovoljni sistem zagotavlja šolarjem sadje in zelenjavo, s čimer želi mlade ljudi spodbuditi, da razvijejo dobre prehranske navade. Poleg navedenega pa sistem od sodelujočih držav članic zahteva tudi pripravo strategij, med drugim izobraževalne pobude in pobude za ozaveščanje.

Plodovito

Zaupajte nam svoj uspeh!

Na tej strani lahko predstavite svoje projekte, usmerjene v spodbujanje dobrih prehranjevalnih navad pri mladih ljudeh, ali podobne pobude.