Navigačný riadok

Program podpory konzumácie ovocia v školách – prehľad

Prostredníctvom tohto programu realizovaného na dobrovoľnej báze v celej EÚ sa zabezpečuje ovocie a zelenina žiakom škôl s cieľom podporiť dobré stravovacie návyky u mladých ľudí. Okrem zabezpečovania ovocia a zeleniny sa v rámci programu od členských štátov vyžaduje, aby vytvárali stratégie vrátane vzdelávacích iniciatív a iniciatív na zvyšovanie povedomia.

Urodilo sa

Podeľte sa o svoj úspech

Prostredníctvom tejto stránky môžete predstaviť svoje projekty, ktoré sa zameriavajú na podporu dobrých stravovacích návykov u mladých ľudí alebo ďalšie podobné iniciatívy.