Cale de navigare

Programul european de încurajare a consumului de fructe în şcoli – viziune generală

Prin acest program paneuropean de voluntariat li se oferă elevilor fructe şi legume, urmărindu-se încurajarea formării unor obiceiuri alimentare sănătoase în rândul tinerilor. Pe lângă furnizarea de fructe şi legume, statele participante la program trebuie să conceapă anumite strategii, inclusiv iniţiative educative şi de conştientizare.

Fructuos

Povestiţi-ne reuşitele dumneavoastră!

Prin intermediul acestei pagini le puteţi povesti şi altora despre proiectele prin care urmăriţi încurajarea unor bune obiceiuri alimentare în rândul tinerilor sau despre alte iniţiative similare.