Ścieżka nawigacji

Program „Owoce w szkole” – ogólne informacje

Ten ogólnoeuropejski, oparty na zasadzie dobrowolnego uczestnictwa program ma na celu zapewnienie dzieciom w wieku szkolnym dostępu do owoców i warzyw i w ten sposób wspieranie rozwoju dobrych nawyków żywieniowych u młodych osób. Oprócz dostarczania dzieciom owoców i warzyw, państwa członkowskie biorące udział w programie zobowiązują się do tworzenia strategii działań edukacyjnych i podnoszących świadomość w tym zakresie.

Owocne działania

Opowiedz o swoich sukcesach!

Na tej stronie można opowiedzieć o swoich projektach, mających na celu kształtowanie dobrych nawyków żywieniowych u dzieci i młodzieży lub o innych podobnych przedsięwzięciach.