Cesta

Projekt „Ovoce do škol“ – přehled

Tento dobrovolný projekt v celé EU zajišťuje pro školní děti ovoce a zeleninu s cílem naučit mladé lidi dobrým stravovacím návykům. Kromě zajištění ovoce a zeleniny projekt od zúčastněných členských států vyžaduje, aby stanovily strategie včetně vzdělávacích a osvětových iniciativ.

Plodně

Podělte se o své úspěchy!

Pomocí těchto stránek se můžete podělit o své projekty zaměřené na podporu dobrých stravovacích návyků u mladých lidí nebo podobné iniciativy.