Навигационна пътека

Схема за предлагане на плодове в училищата – преглед

Общата за ЕС доброволна схема осигурява плодове и зеленчуци на учениците в училище, като се стреми с това да насърчава добрите хранителни навици сред младите хора. Освен че предоставя плодове и зеленчуци, схемата изисква от участващите държави-членки да създадат стратегии, включващи образователни инициативи и инициативи за повишаване на информираността.

Плодотворно

Споделете успеха си!

Чрез тази страница можете да споделите своите проекти, насочени към насърчаване на добри хранителни навици у младите хора или подобни инициативи.