Cale de navigare

Programul de încurajare a consumului de fructe în şcoli

Întrebări frecvente

De ce constituie malnutriţia, supraponderalitatea şi obezitatea o problemă în UE?

Având peste 200 de milioane de adulţi şi 14 milioane de copii supraponderali, UE are de înfruntat o problemă reală a societăţii. Obezitatea şi supraponderalitatea sunt cauzate de factori care ţin de stilul de viaţă, inclusiv regimul alimentar, obiceiurile alimentare, nivelul de activitate fizică, dar şi de factorii genetici.

Conform OMS, 20 % dintre copiii şi adolescenţii din regiunea Europei sunt supraponderali, iar o treime dintre ei sunt obezi. Tendinţa spre obezitate este alarmantă îndeosebi în rândul copiilor şi al adolescenţilor. Rata anuală de creştere a răspândirii obezităţii infantile se află într-o creştere constantă, în prezent depăşind de 10 ori rata înregistrată în anii 1970.

Sursa: OMS 2007

Sus

De ce ar trebui să combată UE obezitatea?

Obezitatea infantilă poate avea un impact grav asupra sănătăţii (boli cardiovasculare, diabet de tip II, osteoartrită şi chiar unele forme de cancer). Asemenea afecţiuni pot cauza dizabilităţi substanţiale şi deces prematur.

Numai în 2002, totalul costurilor directe şi indirecte anuale asociate obezităţii în cele 15 ţări care au devenit membre ale UE înainte de mai 2004 a fost estimat la 32,8 miliarde de euro, conform raportului de referinţă privind Evaluarea impactului. Ulterior, Fry şi Finley (2005) au estimat costurile directe şi indirecte asociate obezităţii (IMC≥ 30 kg/m2) ca fiind 0,3 % din PIB în UE-15.

Extrapolând aceste date la UE-25 pe baza valorii PIB-ului din 2005, rezultă un cost al obezităţii de 40,5 miliarde de euro pe an pentru UE-25, costul obezităţii cumulat cu al supraponderalităţii reprezentând 81 de miliarde de euro la nivelul UE.

Sus

Care este consumul de fructe şi legume în UE?

În 2010, valoarea estimată a consumului de fructe pe cap de locuitor era de 219 g/cap de locuitor/zi, iar cea a consumului de legume, de 228,1 g/cap de locuitor/zi pentru UE-27.

Deşi consumul mediu de fructe şi legume pe cap de locuitor din UE depăşeşte valorile recomandate de OMS, există în continuare prea multe state membre în care nu se atinge valoarea minimă de 400 g recomandată de OMS.

Această analiză rămâne îngrijorătoare, ţinând cont de răspândirea tot mai mare a obezităţii.

Recomandarea OMS/FAO privind consumul minim

Sursa: Monitor 2011 FRESHFEL EUROPE

Sus

Care este relaţia dintre politica agricolă comună şi Programul european de încurajare a consumului de fructe în şcoli?

Politica agricolă comună se concentrează – printre altele – asupra stabilizării pieţelor agricole prin asigurarea unui volum de desfacere stabil, creşterea competitivităţii agriculturii prin încurajarea inovării produselor, contribuind astfel la coeziunea regională şi socială. Se acordă însă o atenţie tot mai mare modalităţilor de ameliorare a sănătăţii publice, iar obiectivul suprem este de a ţine cont de aspectele legate de sănătate în cadrul tuturor politicilor UE.

De exemplu:

 • În 2005, DG SANCO a înfiinţat o platformă UE privind „sănătatea, regimul alimentar şi activitatea fizică”.
 • În 2007, DG SANCO a publicat o Carte albă despre „alimentaţie, excesul de greutate şi obezitate”, în care Comisia Europeană atrage atenţia asupra rolului pe care ar trebui să îl îndeplinească politica agricolă comună în realizarea unui regim alimentar mai bun şi în combaterea supraponderalităţii şi a obezităţii.
 • În septembrie 2007, când UE a adoptat Reforma privind fructele şi legumele, unul dintre obiectivele-cheie a fost de a inversa tendinţa de scădere a consumului de fructe şi legume în rândul tinerilor.
 • După aprobarea Reformei privind fructele şi legumele, Consiliul a invitat Comisia Europeană să înainteze o propunere pentru un program de încurajare a consumului de fructe în şcoli pe baza unei evaluări a impactului.
 • Referindu-se la proiectul de buget general din 2008 al Uniunii Europene, Parlamentul European a pus din nou accent pe angajamentul său puternic în ceea ce priveşte finanţarea unui program de încurajare a consumului de fructe în şcoli.
 • Propunerea Comisiei pentru PAC după anul 2013 este de a spori pachetul financiar şi rata de cofinanţare din partea UE disponibile în prezent pentru acest program.
Sus

Sunt programele de încurajare a consumului de fructe în şcoli un instrument eficient?

Programul european de încurajare a consumului de fructe în şcoli, gestionat de DG AGRI, este acum la al treilea trimestru de derulare. Acesta este o iniţiativă foarte importantă care vizează cele mai tinere generaţii de europeni, ajutându-i să îşi formeze obiceiuri alimentare sănătoase.

Conform rapoartelor anuale de monitorizare din 2010/2011, peste 54 000 de şcoli şi 8,1 milioane de copii au luat parte la Programul de încurajare a consumului de fructe în şcoli în cele 24 de state membre participante.

Sus

Cum se poate măsura eficienţa Programului de încurajare a consumului de fructe în şcoli?

DG AGRI pregăteşte în prezent o evaluare externă a Programului, care urmează a se finaliza în 2012. Statele membre îşi vor evalua şi ele programele până în februarie 2012. Toate aceste informaţii vor fi incluse în raportul Comisiei către Consiliu şi Parlamentul European cu privire la aplicarea Programului, care va fi însoţit, dacă este cazul, de propuneri adecvate.

Aspectele pe care ar trebui să le abordeze raportul sunt măsura în care Programul a promovat instituirea acestui Program cu o bună funcţionare în statele membre şi impactul Programului în ceea ce priveşte ameliorarea obiceiurilor alimentare ale copiilor.

Sus

Care este valoarea adăugată de către UE prin Programul de încurajare a consumului de fructe în şcoli?

 • Constituie o sursă de inspiraţie pentru demararea de noi programe sau extinderea unor programe aflate deja în derulare.
 • Asigură un cadru de finanţare multianual durabil.
 • Reduce inegalităţile sociale şi economice în ceea ce priveşte consumul de fructe şi legume.
 • Conştientizează grupul-ţintă, pentru că Programul de încurajare a consumului de fructe în şcoli are un potenţial excelent de a aborda problemele de sănătate ale populaţiei.
 • Le oferă statelor membre recomandări generale şi îndrumare cu privire la gestionarea acestui program.
 • Integrează know-how-ul, facilitează schimbul de experienţă şi bune practici între statele membre, părţile interesate şi promotori, furnizând informaţii comparabile privind programele.
Sus

Ce înseamnă „5 pe zi”?

Este vorba despre cinci porţii (a câte 80 g) de fructe şi legume în fiecare zi. Aceasta înseamnă cinci porţii de fructe şi legume împreună, nu cinci din fiecare. Calculul se bazează pe sfaturile Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, care recomandă consumul a minimum 400 g de fructe şi legume pe zi pentru reducerea riscului de probleme de sănătate grave.

Sus

De ce am nevoie de 5 porţii de fructe şi legume pe zi?

 • Fructele şi legumele reprezintă o componentă importantă a unui regim alimentar sănătos şi echilibrat.
 • Ele sunt o sursă excelentă de substanţe nutritive, vitamine, minerale şi fibre.
 • Fructele şi legumele pot contribui la reducerea riscului de boli cardiovasculare, accident vascular cerebral şi de unele forme de cancer.
 • Ele au un conţinut scăzut de grăsimi şi au calorii puţine.
Sus