Kruimelpad

Schoolfruitregeling

FAQ

Waarom zijn wanvoeding, overgewicht en zwaarlijvigheid problemen op EU-niveau?

Met meer dan 200 miljoen volwassenen en 14 miljoen kinderen met overgewicht staat de EU voor een heus maatschappelijk probleem. Factoren met betrekking tot de levensstijl, zoals het voedingspatroon, de eetgewoonten en de mate van lichaamsbeweging, en daarnaast ook genetische factoren, veroorzaken overgewicht en zwaarlijvigheid.

Voor de Europese regio rapporteert de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dat ongeveer 20 % van de kinderen en adolescenten overgewicht hebben en dat een derde van hen zwaarlijvig zijn. De opkomst van zwaarlijvigheid is vooral alarmerend bij kinderen en adolescenten. De jaarlijkse graad van toename in de prevalentie van zwaarlijvigheid bij kinderen neemt hand over hand toe en de huidige graad ligt tien keer zo hoog als in de jaren 1970.

Bron: WHO 2007

Boven

Waarom moet de EU zwaarlijvigheid bestrijden?

Zwaarlijvig zijn op jonge leeftijd kan ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid (hartziekten, diabetes type 2, osteoartritis en zelfs bepaalde vormen van kanker). Dat zijn aandoeningen die kunnen leiden tot wezenlijke handicaps en vroegtijdig overlijden.

In 2002 bedroegen de totale directe en indirecte jaarlijkse kosten van louter zwaarlijvigheid in de 15 toenmalige EU-landen naar schatting 32,8 miljard euro volgens het achtergrondrapport rond effectrapportage. Later raamden Fry en Finley (2005) de directe en indirecte kosten van zwaarlijvigheid (BMI ≥ 30 kg/m²) op 0,3 % van het bbp van de EU15.

Als we deze cijfers extrapoleren naar de EU25 met bbp-gegevens van 2005, bedragen de kosten van zwaarlijvigheid 40,5 miljard euro per jaar voor de EU25 en de kosten van zwaarlijvigheid en overgewicht samen 81 miljard euro.

Boven

Wat is de gemiddelde consumptie van fruit en groenten in de EU?

In 2010 werd de consumptie van fruit per hoofd van de bevolking van de EU27 geschat op 219 g/dag en die van groenten op 228,1 g/dag.

Hoewel de gemiddelde fruit- en groenteconsumptie in de EU boven de WHO-aanbevelingen ligt, zijn er te veel lidstaten waar de consumptie per hoofd van de bevolking lager ligt dan de minimumhoeveelheid van 400 g die de WHO aanbeveelt.

Deze analyse blijft zorgwekkend, gezien de opkomst van zwaarlijvigheid.

Minimaal aanbevolen inname (WHO/FAO)

Bron: Consumptiemonitor 2011 van FRESHFEL EUROPE

Boven

Wat is het verband tussen het gemeenschappelijk landbouwbeleid en de Europese Schoolfruitregeling?

Het gemeenschappelijk landbouwbeleid is er onder meer op gericht om landbouwmarkten te stabiliseren door te voorzien in constante afzet, om het concurrentievermogen van de landbouw te verhogen door productinnovaties aan te moedigen en om bij te dragen tot regionale en sociale cohesie. Toch ligt er steeds meer nadruk op manieren om de volksgezondheid te verbeteren, met als ultieme doel om rekening te houden met gezondheidskwesties in alle EU-beleidslijnen.

Bijvoorbeeld:

 • In 2005 richtte DG SANCO een „EU-platform voor gezondheid, voeding en lichaamsbeweging” op.
 • In 2007 publiceerde DG SANCO het „Witboek over aan voeding, overgewicht en obesitas gerelateerde gezondheidskwesties”, waarin de Europese Commissie de aandacht vestigde op de rol die het gemeenschappelijk landbouwbeleid kan spelen bij het streven naar een beter voedingspatroon en in de strijd tegen overgewicht en zwaarlijvigheid.
 • In september 2007, toen de EU de hervorming van de groente- en fruitsector goedkeurde, was een van de belangrijkste doelen om de dalende consumptie van fruit en groenten door jongeren een halt toe te roepen.
 • Na de goedkeuring van de hervorming van de groente- en fruitsector vroeg de Raad aan de Europese Commissie om een voorstel te doen voor een Schoolfruitregeling op basis van een effectrapportage.
 • Bij het ontwerp voor de algemene EU-begroting van 2008 benadrukte het Europees Parlement nogmaals het sterke engagement om een Schoolfruitregeling te financieren.
 • Het voorstel van de Commissie voor het GLB na 2013 is om de financiële middelen en de omvang van de medefinanciering van de EU voor de Schoolfruitregeling uit te breiden.
Boven

Is een Schoolfruitregeling (SFR) een efficiënt instrument?

De Europese Schoolfruitregeling beheerd door DG Landbouw en Plattelandsontwikkeling is nu al aan haar derde schooljaar toe. Dit is een heel belangrijk initiatief dat gericht is op de jongste generaties Europeanen om hen te helpen gezonde eetgewoonten aan te nemen.

Volgens de jaarlijkse controleverslagen uit 2010/2011 waren meer dan 54 000 scholen en 8,1 miljoen kinderen betrokken bij de Schoolfruitregeling in 24 deelnemende lidstaten.

Boven

Hoe kan de doeltreffendheid van de Schoolfruitregeling worden gemeten?

DG AGRI bereidt momenteel een externe evaluatie van de regeling voor, die afgerond moet zijn in de loop van 2012. Ook de lidstaten zullen hun regelingen evalueren tegen februari 2012. Al deze informatie zal worden gebundeld in het verslag van de Commissie aan de Raad en het EP over de toepassing van de SFR, indien nodig vergezeld van de nodige voorstellen.

Het verslag moet de aspecten belichten rond de mate waarin de SFR de invoering van de goed functionerende SFR in lidstaten heeft bevorderd en de effecten ervan op de verbetering van de eetgewoonten van kinderen.

Boven

Wat is de toegevoegde waarde van de Schoolfruitregeling voor de EU?

 • Inspiratie bieden voor het opstarten van nieuwe regelingen of het verlengen van bestaande regelingen;
 • Een duurzaam meerjarig financieringskader bieden;
 • Sociale en economische ongelijkheden wegwerken op het gebied van groente- en fruitconsumptie;
 • De doelgroep bewust maken, want de Schoolfruitregeling heeft veel potentieel om volksgezondheidsproblemen aan te pakken;
 • Algemene richtlijnen en begeleiding bieden aan lidstaten om dit programma te beheren;
 • Knowhow integreren en de uitwisseling van ervaringen en beste praktijken tussen lidstaten, belanghebbenden en promotoren bevorderen door vergelijkbare informatie te verstrekken over programma’s.
Boven

Wat betekent „5 a day”?

Dit komt overeen met vijf porties (van 80 g) fruit en groenten per dag. Het gaat om vijf porties fruit en groenten in totaal – niet vijf van elk – op advies van de Wereldgezondheidsorganisatie, die aanbeveelt om minstens 400 g fruit en groenten per dag te eten om het risico op ernstige gezondheidsproblemen te verlagen.

Boven

Waarom moet ik 5 porties fruit en groenten per dag eten?

 • Fruit en groenten zijn een belangrijk onderdeel van een gezond en evenwichtig voedingspatroon;
 • Ze zijn een uitstekende bron van voedingsstoffen, vitaminen, mineralen en vezels;
 • Ze kunnen het risico op hartziekten, beroertes en bepaalde vormen van kanker helpen te verlagen;
 • Ze hebben een laag vetgehalte en bevatten weinig calorieën.
Boven