Navigācijas ceļš

Programma „Augļi skolai”

BUJ

Kāpēc nepareizs uzturs, liekais svars un aptaukošanās ir viena no Eiropas problēmām?

Vairāk nekā 200 miljoniem pieaugušo un 14 miljoniem bērnu Eiropas Savienībā ir liekais svars — tā ir samilzusi sociāla problēma. Lieko svaru un aptaukošanos izraisa gan attiecīgs dzīvesveids — tostarp diēta, ēšanas paradumi un fiziskās slodzes līmenis —, gan arī ģenētiski faktori.

Saskaņā ar PVO datiem Eiropā aptuveni 20 % bērnu un pusaudžu ir liekais svars, un viena trešā daļa no viņiem cieš no aptaukošanās. Īpaši satraucoša ir bērnu un pusaudžu nosliece uz aptaukošanos. Katru gadu aizvien vairāk pieaug bērnu aptaukošanās rādītājs, kurš šobrīd ir 10 reizes lielāks nekā 20. gs. 70. gados.

Avots: PVO, 2007. g.

Uz augšu

Kāpēc ES jācīnās pret aptaukošanos?

Aptaukošanās bērnībā var atstāt ļoti smagas sekas uz veselību (izraisīt sirds slimības, 2. tipa cukura diabētu, osteoartrītu un pat dažas vēža formas). Šo slimību rezultātā var izveidoties smaga invaliditāte un priekšlaicīgi iestāties nāve.

Saskaņā ar ietekmes novērtējuma pamatziņojuma aplēsēm 15 valstīm, kas līdz 2004. gada maijam bija ES dalībvalstis, aptaukošanās 2002. gadā vien radīja 32,8 miljardu eiro lielas kopējās tiešās un netiešās izmaksas gadā. Vēlāk Frajs (Fry) un Finlijs (Finley) (2005) lēsa, ka aptaukošanās (ĶMI ≥ 30 kg/m2) tiešās un netiešās izmaksas ES-15 valstīs bija 0,3 % no IKP.

Plašākā skatījumā uz ES-25 valstīm, izmantojot 2005. gada IKP rādītājus, aptaukošanās tām izmaksāja 40,5 miljardus eiro gadā, bet aptaukošanās un liekā svara radītās kopējās izmaksas visā ES bija 81 miljards eiro.

Uz augšu

Cik daudz augļu un dārzeņu patērē ES?

2010. gadā ES-27 valstīs viens cilvēks patērēja aptuveni 219 g augļu un 228,1 g dārzeņu dienā.

Kaut arī visā ES augļu un dārzeņu vidējais patēriņš uz vienu cilvēku ir lielāks, nekā iesaka PVO, ļoti daudzās dalībvalstīs šis rādītājs joprojām ir zemāks nekā PVO ieteiktie 400 g dienā.

Šai analīzei ir jāpievērš pienācīga uzmanība, ņemot vērā aizvien biežāku aptaukošanos.

PVO/PLO ieteikumi par minimālo patēriņu

Avots: 2011. g. monitors, FRESHFEL EUROPE

Uz augšu

Kāda ir saistība starp kopējo lauksaimniecības politiku un Eiropas programmu „Augļi skolai”?

Kopējās lauksaimniecības politikas uzdevums cita starpā ir stabilizēt lauksaimniecības tirgus, nodrošinot stabilu noietu, paaugstināt lauksaimniecības konkurētspēju, sekmējot inovatīvu preču izstrādi, un palīdzēt veidot reģionālo un sociālo kohēziju. Tomēr aizvien lielāka vērība tiek veltīta sabiedrības veselības uzlabošanas pasākumiem ar mērķi iekļaut veselības aizsardzības jautājumus visās ES politikas jomās.

Daži piemēri:

 • 2005. gadā DG SANCO ieviesa ES rīcības programmu „Uzturs, fiziskas aktivitātes un veselība”;
 • 2007. gadā DG SANCO publicēja Balto grāmatu par uzturu, lieko svaru un aptaukošanos, kurā Eiropas Komisija pievērš uzmanību tam, ka kopējai lauksaimniecības politikai var būt liela nozīme labāka uztura veidošanā un cīņā pret lieko svaru un aptaukošanos;
 • 2007. gada septembrī, kad ES pieņēma augļu un dārzeņu nozares reformu, viens no galvenajiem mērķiem bija mainīt jauniešu ēšanas paradumus, jo viņi patērēja aizvien mazāk augļu un dārzeņu;
 • pēc tam, kad apstiprināja augļu un dārzeņu nozares reformu, Padome aicināja Eiropas Komisiju izstrādāt priekšlikumu programmai „Augļi skolai”, pamatojoties uz ietekmes ziņojumu;
 • Eiropas Savienības 2008. gada kopbudžeta projektā Eiropas Parlaments no jauna uzsvēra savu stingro apņemšanos finansēt programmu „Augļi skolai”;
 • ar Komisijas priekšlikumu par KLP pēc 2013. gada ir paredzēts palielināt programmai „Augļi skolai” patlaban piešķirto ES finansējumu un līdzfinansējuma daļu.
Uz augšu

Vai programma „Augļi skolai” ir efektīvs rīks?

Eiropas programma „Augļi skolai”, ko pārvalda DG AGRI, tiek īstenota jau trešo mācību gadu pēc kārtas. Tā ir ļoti nozīmīga iniciatīva, kas paredzēta Eiropas jaunāko paaudžu pārstāvjiem un palīdz viņiem izveidot veselīgas ēšanas paradumus.

Saskaņā ar 2010./2011. gada pārraudzības ziņojumiem programmā „Augļi skolai” iesaistījušies vairāk nekā 54 000 skolu un 8,1 miljons bērnu no programmas dalībvalstīm.

Uz augšu

Kā var novērtēt programmas „Augļi skolai” rezultātus?

Patlaban DG AGRI sagatavo programmas ārējo izvērtējumu, kas jāiesniedz 2012. gadā. Arī dalībvalstīm līdz 2012. gada februārim jāizvērtē valsts programma. Visu minēto informāciju iekļaus Eiropas Komisijas ziņojumā Padomei un Eiropas Parlamentam par programmas „Augļi skolai” piemērošanu, vajadzības gadījumā to papildinot ar attiecīgiem priekšlikumiem.

Ziņojumā jāaplūko jautājumi par to, kā ar Eiropas programmu „Augļi skolai” dalībvalstīs ir izdevies ieviest pietiekami efektīvas valsts programmas „Augļi skolai” un kā šī programma ir palīdzējusi uzlabot bērnu ēšanas paradumus.

Uz augšu

Kā ES atbalsta programmu „Augļi skolai”?

 • Sniedz iedvesmu jaunu programmu sākšanai vai ieviesto programmu paplašināšanai.
 • Nodrošina ilgtspējīgu daudzgadu finansējumu.
 • Novērš sociālo un ekonomisko nevienlīdzību augļu un dārzeņu patēriņa ziņā.
 • Vairo mērķgrupas zināšanas, jo ar programmu „Augļi skolai” var lieliski palīdzēt risināt iedzīvotāju veselības problēmas.
 • Sniedz dalībvalstīm vispārīgas pamatnostādnes un ieteikumus par programmas pārvaldību.
 • Integrē zinātību un sekmē pieredzes un paraugprakses apmaiņu starp dalībvalstīm, ieinteresētajām personām un projektu īstenotājiem, sniedzot salīdzināmu informāciju par programmām.
Uz augšu

Ko nozīmē „piecas katru dienu”?

Tas nozīmē piecas porcijas (katra — 80 g) augļu un dārzeņu katru dienu. Domātas ir piecas porcijas augļu un dārzeņu kopumā, nevis no katra veida atsevišķi. Šādu daudzumu noteikusi Pasaules Veselības organizācija, kas iesaka apēst vismaz 400 g augļu un dārzeņu dienā, lai mazinātu risku radīt smagas veselības problēmas.

Uz augšu

Kāpēc man jāapēd 5 porcijas augļu un dārzeņu dienā?

 • Augļi un dārzeņi ir veselīga un sabalansēta uztura pamatā.
 • Tie ir lielisks uzturvielu, vitamīnu, minerālvielu un šķiedrvielu avots.
 • Tie var palīdzēt samazināt sirds slimību, sirdstriekas un dažu vēža formu risku.
 • Tajos ir maz tauku un kaloriju.
Uz augšu