Naršymo kelias

Vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programa

DUK

Kodėl nepakankama mityba, antsvoris ir nutukimas yra ES problema?

ES turi pripažinti, jog antsvoris, nuo kurio kenčia daugiau nei 200 mln. suaugusiųjų ir 14 mln. vaikų, yra tikra socialinė problema. Gyvensenos veiksniai, kaip antai maistas, mitybos įpročiai, fizinė veikla bei genetiniai veiksniai sukelia antsvorį ir nutukimą.

PSO skelbia, jog Europos regione apie 20 % vaikų ir paauglių turi antsvorį, o trečdalis jų yra nutukę. Ypač nerimą kelia vaikų ir paauglių nutukimo tendencija. Nutukusių vaikų daugėja kasmet – dabar jų yra dešimt kartų daugiau nei 8-ajame dešimtmetyje.

Šaltinis: PSO, 2007 m.

Viršus

Kodėl ES turėtų kovoti su nutukimu?

Nutukimas vaikystėje gali turėti rimtą poveikį sveikatai (širdies ligos, II tipo diabetas, osteoartritas ir netgi kai kurios vėžio rūšys). Šios ligos gali sukelti neįgalumą ar net ankstyvą mirtį.

Tiesioginės ir netiesioginės su nutukimu susijusios metinės išlaidos 2002 m. penkiolikoje šalių, kurios tapo ES narėmis iki 2004 m. gegužės, siekė 32,8 mlrd. eurų, skelbiama poveikio vertinimo pagrindų ataskaitoje. Vėliau Fry ir Finley (2005 m.) nustatė, jog tiesioginės ir netiesioginės su nutukimu (KMI ≥ 30kg/m2) susijusios išlaidos 15 ES šalių sudarė 0,3 % BVP.

Remiantis 2005 m. BVP duomenimis, 25 ES valstybėse narėse su nutukimu susijusios išlaidos siekė 40,5 mlrd. eurų, o su nutukimu ir antsvoriu susijusios išlaidos – 81 mlrd. eurų per metus.

Viršus

Kiek ES suvartojama vaisių ir daržovių?

Nustatyta, jog 2010 m. 27 ES valstybių narių gyventojai suvartojo po 219 g vaisių ir 228,1 g daržovių per dieną.

Nors vidutinis vieno ES gyventojo vaisių ir daržovių vartojimas viršijo PSO rekomendacijas, daugelio valstybių narių gyventojai suvartoja mažiau nei minimalų 400 g kiekį, kurį rekomenduoja PSO.

Atsižvelgiant į plintantį nutukimą, šie duomenys kelia susirūpinimą.

PSO/FAO minimalaus vartojimo rekomendacijos

Šaltinis: „Monitor“, 2011 m. „Freshfel Europe“

Viršus

Koks ryšys yra tarp Bendrosios žemės ūkio politikos ir Europos vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programos?

Bendroji žemės ūkio politika, be kita ko, siekia stabilizuoti žemės ūkio rinkas pasirūpindama stabilia realizavimo rinka ir didinti žemės ūkio konkurencingumą skatindama produktų naujoves bei prisidėdama prie regioninės ir socialinės sanglaudos. Tačiau vis labiau svarstoma kaip pagerinti visuomenės sveikatą, o galutinis tikslas – atsižvelgti į sveikatos aspektus visoje ES politikoje.

Pavyzdžiui:

 • 2005 m. Sveikatos ir vartotojų reikalų generalinis direktoratas sukūrė ES platformą „Sveikata, mityba ir fizinė veikla“,
 • 2007 m. Sveikatos ir vartotojų reikalų generalinis direktoratas išleido Baltąją knygą „Mityba, antsvoris ir nutukimas“, kur Europos Komisija atkreipia dėmesį į vaidmenį, galintį tekti bendrajai žemės ūkio politikai nustatant geresnę mitybą ir kovojant su antsvoriu ir nutukimu,
 • 2007 m. rugsėjį, ES priėmus Vaisių ir daržovių reformą, vienas iš pagrindinių tikslų buvo kovoti su mažėjančiu vaisių ir daržovių vartojimu tarp jaunų žmonių,
 • po Vaisių ir daržovių reformos patvirtinimo Taryba pakvietė Europos Komisiją pateikti pasiūlymą kurti vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programą, pagrįstą poveikio vertinimu,
 • Europos Parlamentas 2008 m. Europos Sąjungos bendrajame biudžeto projekte dar kartą pabrėžė tvirtą įsipareigojimą finansuoti vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programą,
 • Komisija siūlo, jog po 2013 m. BŽŪP būtų padidintas ES finansinis paketas ir šiuo metu vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programai taikoma bendro finansavimo norma.
Viršus

Ar vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programos yra veiksminga priemonė?

Europos vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programa, kurią vykdo Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktoratas, veikia jau trečius mokslo metus. Tai labai svarbi iniciatyva, skirta jauniausiai europiečių kartai ir padedanti jiems įgyti sveikos mitybos įpročių.

Remiantis 2010–2011 m. metinėmis stebėjimo ataskaitomis, vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programoje dalyvavo daugiau nei 54 tūkst. mokyklų ir 8,1 mln. vaikų 24 valstybėse narėse.

Viršus

Kaip galima įvertinti vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programos veiksmingumą?

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktoratas šiuo metu rengia programos išorės vertinimą, kuris bus paruoštas 2012 metais. Valstybės narės įvertins savo programas iki 2012 m. vasario. Visa ši informacija bus įtraukta į Komisijos ataskaitą, skirtą Tarybai ir EP dėl programos taikymo, o prireikus, kartu bus pateikiami atitinkami pasiūlymai.

Ataskaitoje turėtų būti nagrinėjami klausimai kokiu mastu programa padėjo paskatinti veiksmingų vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programų diegimą valstybėse narėse ir kaip programa padėjo pagerinti vaikų mitybos įpročius.

Viršus

Kokią pridėtinę vertę ES gauna iš vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programos?

 • Skatina naujų programų kūrimą arba esamų programų pratęsimą,
 • teikia tvarią daugiametę finansavimo programą,
 • mažina socialinę ir ekonominę nelygybę, susijusią su vaisių ir daržovių vartojimu,
 • atkreipia tikslinės grupės dėmesį, nes vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programa turi dideles galimybes spręsti visuomenės sveikatos problemas,
 • suteikia valstybėms narėms bendras gaires ir rekomendacijas kaip vykdyti šią programą,
 • integruoja praktinę patirtį, palengvina keitimąsi patirtimi ir geriausia praktika tarp valstybių narių, suinteresuotųjų asmenų ir rėmėjų, teikiant palyginamą informaciją apie programas.
Viršus

Ką reiškia „5 per dieną“?

Tai atitinka penkias vaisių ir daržovių porcijas (po 80 g) kasdien. Tai reiškia penkias vaisių ir daržovių porcijas, o ne po penkias vaisių ir daržovių porcijas. Pasaulio sveikatos organizacija rekomenduoja kasdien suvalgyti bent 400 g vaisių ir daržovių, siekiant sumažinti rimtų sveikatos problemų riziką.

Viršus

Kodėl kasdien turiu suvalgyti 5 vaisių ir daržovių porcijas?

 • Vaisiai ir daržovės yra svarbi sveikos ir suderintos mitybos dalis,
 • jie yra puikus maistingų medžiagų, vitaminų, mineralų ir skaidulų šaltinis,
 • jie gali padėti sumažinti širdies ligų, insulto ir kai kurių vėžio rūšių riziką,
 • juose yra mažai riebalų ir kalorijų.
Viršus