Διαδρομή πλοήγησης

Σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία

Συχνές ερωτήσεις

Γιατί η κακή διατροφή, το υπερβολικό βάρος και η παχυσαρκία αποτελούν πρόβλημα για την ΕΕ;

Με πάνω από 200 εκατομμύρια ενηλίκους και 14 εκατομμύρια παιδιά με υπερβολικό βάρος, η ΕΕ οφείλει να αντιμετωπίσει ένα έντονο κοινωνικό πρόβλημα. Για το υπερβολικό βάρος και την παχυσαρκία ευθύνονται παράγοντες που συνδέονται με τον τρόπο ζωής, όπως η διατροφή, οι διατροφικές συνήθειες, τα επίπεδα σωματικής δραστηριότητας, καθώς και γενετικοί παράγοντες.

Η ΠΟΥ αναφέρει ότι περίπου 20% των παιδιών και των εφήβων στην Ευρώπη είναι υπέρβαρο, από το οποίο το ένα τρίτο είναι παχύσαρκο. Η τάση όσον αφορά την παιδική και εφηβική παχυσαρκία προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία. Η ετήσια αύξηση της παιδικής παχυσαρκίας παρουσιάζει σταθερή άνοδο, με αποτέλεσμα το ποσοστό της να φθάνει σήμερα στο δεκαπλάσιο του ποσοστού της δεκαετίας του 1970.

Πηγή: ΠΟΥ 2007

Αρχή σελίδας

Γιατί πρέπει η ΕΕ να καταπολεμήσει την παχυσαρκία;

Η παιδική παχυσαρκία ενδέχεται να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία (καρδιοπάθειες, διαβήτης τύπου 2, οστεοαρθρίτιδα, ακόμη και κάποιες μορφές καρκίνου). Πρόκειται για παθήσεις που μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντική αναπηρία και πρόωρο θάνατο.

Το συνολικό άμεσο και έμμεσο ετήσιο κόστος μόνο της παχυσαρκίας, στις 15 χώρες που ήταν μέλη της ΕΕ πριν από τον Μάιο του 2004, υπολογιζόταν το 2002 στα €32,8 δισεκατομμύρια, σύμφωνα με την ενημερωτική έκθεση για την αξιολόγηση αντικτύπου. Αργότερα (2005), οι Fry και Finley εκτίμησαν το άμεσο και έμμεσο κόστος της παχυσαρκίας (ΔΜΣ ≥ 30kg/m2) στο 0,3% του ΑΕγχΠ της ΕΕ-15.

Ανάγοντας τα παραπάνω στην ΕΕ-25, χρησιμοποιώντας στοιχεία του ΑΕγχΠ του 2005, καταλήγουμε ότι το κόστος της παχυσαρκίας ανέρχεται στα €40,5 δισεκατομμύρια ετησίως για την ΕΕ-25, ενώ το κόστος της παχυσαρκίας και του υπερβολικού βάρους για την ΕΕ φθάνει στα €81 δισεκατομμύρια.

Αρχή σελίδας

Πόση είναι κατανάλωση φρούτων και λαχανικών στην ΕΕ;

Η ημερήσια κατά κεφαλή κατανάλωση φρούτων το 2010 στην ΕΕ-27 υπολογίζεται στα 219 g, ενώ εκείνη των λαχανικών στα 228,1 g.

Μολονότι η μέση κατά κεφαλή κατανάλωση φρούτων και λαχανικών στην ΕΕ υπερβαίνει τις συστάσεις της ΠΟΥ, υπερβολικά μεγάλος αριθμός κρατών μελών συνεχίζει να έχει κατά κεφαλή κατανάλωση χαμηλότερη από την κατώτατη ποσότητα των 400 g που συνιστά η ΠΟΥ.

Αυτή η ανάλυση παραμένει ανησυχητική, δεδομένης της αύξησης της παχυσαρκίας.

Ελάχιστη συνιστώμενη ποσότητα από ΠΟΥ/FAO

Πηγή: Monitor 2011 FRESHFEL EUROPE

Αρχή σελίδας

Πώς σχετίζονται η Κοινή Γεωργική Πολιτική και το ευρωπαϊκό σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία;

Η κοινή γεωργική πολιτική εστιάζει –μεταξύ άλλων– στη σταθεροποίηση των γεωργικών αγορών μέσω της παροχής δυνατότητας σταθερής διάθεσης και της αύξησης της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας με την ενίσχυση της καινοτομίας στα προϊόντα, συμβάλλοντας στην περιφερειακή και κοινωνική συνοχή. Εντούτοις, αυξάνεται η έμφαση στη βελτίωση της δημόσιας υγείας, και τελικός στόχος είναι η ενσωμάτωση των παραμέτρων που αφορούν την υγεία σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ.

Για παράδειγμα:

 • Το 2005, η ΓΔ Υγείας και Καταναλωτών δημιούργησε μια ενωσιακή πλατφόρμα για τη «διατροφή, τη σωματική άσκηση και την υγεία».
 • Το 2007, η ΓΔ Υγείας και Καταναλωτών δημοσίευσε μια Λευκή Βίβλο για τη «διατροφή, το υπερβολικό βάρος και την παχυσαρκία», στην οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπογραμμίζει το δυνητικό ρόλο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής στη διαμόρφωση μιας καλύτερης διατροφής και την καταπολέμηση του υπερβολικού βάρους και της παχυσαρκίας.
 • Τον Σεπτέμβριο του 2007, όταν η ΕΕ ενέκρινε τη μεταρρύθμιση του τομέα των οπωροκηπευτικών, ως ένας από τους κύριους στόχους τέθηκε η αναστροφή της μείωσης της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών από τους νέους.
 • Μετά την έγκριση της μεταρρύθμισης του τομέα των οπωροκηπευτικών, το Σύμβούλιο κάλεσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για ένα σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία, βασισμένο σε αξιολόγηση αντικτύπου.
 • Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επανέλαβε εμφατικά στο σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 2008 την ισχυρή του δέσμευση στη χρηματοδότηση ενός σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία.
 • Η Επιτροπή προτείνει για την ΚΓΠ μετά το 2013 την αύξηση των κονδυλίων της ΕΕ και του ποσοστού συγχρηματοδότησης που διατίθεται σήμερα για το σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία.
Αρχή σελίδας

Είναι τα σχέδια προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία αποτελεσματικό εργαλείο;

Το σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία, που διευθύνεται από την ΓΔ Γεωργίας, βρίσκεται σήμερα στο τρίτο του σχολικό έτος. Αποτελεί μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία που απευθύνεται στις νεότερες γενιές Ευρωπαίων και τις βοηθά να αποκτήσουν υγιεινές διατροφικές συνήθειες.

Σύμφωνα με τις ετήσιες εκθέσεις παρακολούθησης 2010/2011, πάνω από 54 000 σχολεία και 8,1 εκατομμύρια παιδιά έχουν λάβει μέρος στο σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία των 24 κρατών μελών που συμμετέχουν.

Αρχή σελίδας

Πώς μπορεί να μετρηθεί η αποτελεσματικότητα του σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία;

Η ΓΔ Γεωργίας βρίσκεται στο στάδιο της προετοιμασίας μιας εξωτερικής αξιολόγησης του σχεδίου, που αναμένεται εντός του 2012. Τα κράτη μέλη θα αξιολογήσουν επίσης τα σχέδιά τους έως τον Φεβρουάριο του 2012. Όλα αυτά τα στοιχεία θα τροφοδοτήσουν την έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το ΕΚ σχετικά με την εφαρμογή του σχεδίου, συνοδευόμενη, εφόσον χρειαστεί, από τις κατάλληλες προτάσεις.

Η έκθεση αναμένεται να καταπιάνεται με τα ζητήματα του βαθμού στον οποίο το σχέδιο έχει προωθήσει τη δημιουργία των σχεδίων των κρατών μελών που εμφανίζουν καλή λειτουργία, καθώς και την επιρροή του στη βελτίωση των διατροφικών συνηθειών των παιδιών.

Αρχή σελίδας

Ποια είναι η προστιθέμενη αξία του σχεδίου της ΕΕ για την προώθηση της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία;

 • Προσφέρει έμπνευση για την υλοποίηση νέων σχεδίων ή την επέκταση των υφιστάμενων.
 • Παρέχει ένα βιώσιμο πολυετές χρηματοδοτικό πλαίσιο.
 • Ελαχιστοποιεί τις κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες όσον αφορά την κατανάλωση φρούτων και λαχανικών.
 • Ευαισθητοποιεί την ομάδα-στόχο, καθώς το σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία διαθέτει σπουδαίες προοπτικές για την αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας του πληθυσμού.
 • Παρέχει στα κράτη μέλη γενικές κατευθυντήριες γραμμές και καθοδήγηση πάνω στη διαχείριση αυτού του προγράμματος.
 • Ενοποιεί την τεχνογνωσία και διευκολύνει την ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών ανάμεσα στα κράτη μέλη, τα ενδιαφερόμενα μέρη και τους φορείς υλοποίησης, προσφέροντας συγκρίσιμα στοιχεία πάνω στα προγράμματα.
Αρχή σελίδας

Τι σημαίνει «5 την ημέρα»;

Σημαίνει πέντε μερίδες (των 80g) φρούτων και λαχανικών καθημερινά. Εννοούνται πέντε μερίδες φρούτων και λαχανικών συνολικά, όχι πέντε μερίδες από κάθε κατηγορία. Στηρίζεται στις συμβουλές της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, η οποία συστήνει τα 400g ως ελάχιστη ημερήσια ποσότητα φρούτων και λαχανικών, προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος σοβαρών προβλημάτων υγείας.

Αρχή σελίδας

Γιατί χρειάζεται να τρώω 5 μερίδες φρούτων και λαχανικών την ημέρα;

 • Τα φρούτα και τα λαχανικά αποτελούν σημαντικό μέρος μια υγιεινής και ισορροπημένης διατροφής.
 • Συνιστούν σπουδαία πηγή θρεπτικών συστατικών, βιταμινών, μεταλλικών στοιχείων και φυτικών ινών.
 • Μπορούν να συμβάλουν στη μείωση του κινδύνου καρδιοπάθειας, εγκεφαλικού και ορισμένων μορφών καρκίνου.
 • Έχουν χαμηλά λιπαρά και θερμίδες.
Αρχή σελίδας