Cesta

Projekt „Ovoce do škol“

Časté otázky

Proč jsou v EU problémem podvýživa, nadváha a obezita?

V EU je více než 200 milionů dospělých a 14 milionů dětí, kteří mají nadváhu, takže EU stojí před skutečným společenským problémem. Za nadváhou a obezitou stojí faktory související s životním stylem, tedy faktory, jako je strava, stravovací návyky a míra tělesné činnosti, ale také genetické faktory.

Podle zpráv WHO má v evropském regionu nadváhu přibližně 20 % dětí a dospívajících a obezitou trpí přibližně třetina z nich. Alarmující je zejména trend obezity dětí a dospívajících. Roční míra nárůstu prevalence obezity u dětí trvale roste a momentální míra 10krát převyšuje míru v sedmdesátých letech 20. století.

Zdroj: WHO 2007

Nahoru

Proč by EU měla proti obezitě bojovat?

Obezita v dětství může mít závažný dopad na zdraví (choroby srdce, cukrovka typu 2, osteoartritida a dokonce některé typy rakoviny). Jedná se o nemoci, které mohou vést ke značné míře zdravotní neschopnosti a předčasné smrti.

Podle zprávy o posouzení dopadu byly celkové přímé i nepřímé roční náklady spojené s obezitou jen v roce 2002 v 15 zemích, které před květnem 2004 patřily do EU, odhadnuty na 32,8 miliard eur za rok. Později Fry a Finley (2005) odhadli přímé a nepřímé náklady spojené s obezitou (BMI ≥ 30 kg/m2) v zemích EU15 na 0,3 % HDP.

Pokud bychom tento údaj extrapolovali na země EU25 s využitím údajů o HDP z roku 2005, dosahují náklady spojené s obezitou výše 40,5 miliard eur za rok v zemích EU25 a náklady spojené s obezitou a nadváhou v EU výše 81 miliard eur.

Nahoru

Jaká je spotřeba ovoce a zeleniny v EU?

V roce 2010 dosahovala spotřeba ovoce odhadem 219 g na osobu a den a spotřeba zeleniny odhadem 228,1 g na osobu a den v zemích EU-27.

I když je průměrná spotřeba ovoce a zeleniny v EU na osobu vyšší než doporučuje WHO, v příliš mnoha členských státech je spotřeba na osobu stále nižší než minimum 400 g, které doporučuje WHO.

Tato analýza nadále vyvolává obavy vzhledem k nárůstu obezity

Doporučený minimální příjem podle WHO/FAO

Zdroj: Monitor 2011 FRESHFEL EUROPE

Nahoru

Jaký je vztah mezi společnou zemědělskou politikou a evropským projektem „Ovoce do škol“?

Společná zemědělská politika se zaměřuje – krom jiného – na stabilizaci zemědělských trhů tím, že zajišťuje stabilní odbytiště, zvyšuje konkurenceschopnost zemědělství podporou inovace produktů a přispívá k regionální a sociální soudržnosti. Nicméně předmětem zájmu se v rostoucí míře stává to, jak zlepšit zdraví obyvatel, a hlavním cílem je zahrnout zdravotní aspekty do všech politik EU.

Například:

 • v roce 2005 GŘ SANCO vytvořilo platformu EU pro „zdraví, stravu a tělesnou aktivitu“
 • v roce 2007 GŘ SANCO zveřejnilo bílou knihu o „výživě, nadváze a obezitě“, v níž Evropská komise věnuje pozornost tomu, jakou úlohu by společná zemědělská politika mohla mít při utváření lepší stravy a boji proti nadváze a obezitě
 • v září 2007, kdy EU přijala reformu v odvětví ovoce a zeleniny, bylo jedním z hlavních cílů zvrátit snižující se spotřebu ovoce a zeleniny mezi mladými lidmi
 • po přijetí reformy v odvětví ovoce a zeleniny vyzvala Rada Evropskou komisi, aby na základě posouzení dopadu připravila návrh projektu „Ovoce do škol“
 • Evropský parlament při schvalování návrhu rozpočtu Evropské unie na rok 2008 opětovně zdůraznil své silné odhodlání financovat projekt „Ovoce do škol“
 • návrh Komise pro SZP po roce 2013 počítá se zvýšením finančního krytí a míry spolufinancování ze strany EU pro projekt „Ovoce do škol“
Nahoru

Je projekt „Ovoce do škol“ (SFS) účinným nástrojem?

Evropský projekt „Ovoce do škol“, který řídí GŘ AGRI, nyní běží již třetím školním rokem. Jedná se o velmi důležitou iniciativu zaměřenou na nejmladší generace Evropanů s cílem pomoci jim vytvořit si zdravé stravovací návyky.

Podle výročních monitorovacích zpráv z let 2010/2011 se do projektu „Ovoce do škol“ ve 24 zúčastněných členských státech zapojilo více než 54 000 škol a 8,1 milionů dětí.

Nahoru

Jak je možné změřit účinnost projektu „Ovoce do škol“?

DG AGRI momentálně připravuje externí hodnocení projektu, které má proběhnout v roce 2012. Také členské státy vyhodnotí své projekty do února 2012. Všechny tyto informace se stanou základem zprávy Komise pro Radu a EP o aplikaci SFS. Zpráva bude podle potřeby obsahovat také příslušné návrhy.

Zpráva by se měla zaměřit na to, do jaké míry projekt SFS podpořil vznik dobře fungujících projektů SFS v členských státech a jaký dopad měl na zlepšení stravovacích návyků dětí.

Nahoru

Jaká je přidaná hodnota projektu „Ovoce do škol“ pro EU?

 • je inspirací pro zahajování nových projektů nebo prodloužení stávajících projektů
 • poskytuje udržitelný víceletý finanční rámec
 • snižuje sociální a hospodářské nerovnosti, pokud jde o spotřebu ovoce a zeleniny
 • zvyšuje povědomí cílové skupiny, protože projekt „Ovoce do škol“ má velký potenciál, pokud jde o zaměření na zdravotní problémy obyvatel
 • poskytuje členským státům obecné pokyny a směrnice pro řízení tohoto programu
 • integruje know-how, usnadňuje výměnu zkušeností a osvědčených postupů mezi členskými státy, účastníky a podporovateli a poskytuje srovnatelné informace o programech.
Nahoru

Co znamená vyjádření „5x denně“?

Odpovídá pěti porcím (po 80 g) ovoce a zeleniny každý den. Jedná se o pět společných porcí ovoce a zeleniny, ne o pět porcí ovoce a pět porcí zeleniny; a jedná se o radu Světové zdravotnické organizace, která doporučuje konzumovat nejméně 400 g ovoce a zeleniny denně pro snížení rizika závažných zdravotních problémů.

Nahoru

Proč musím jíst 5 porcí ovoce a zeleniny denně?

 • ovoce a zelenina jsou důležitou součástí zdravé a vyvážené stravy
 • jsou zdrojem živin, vitamínů, minerálů a vláknin
 • přispívají ke snížení rizika srdečních chorob, mrtvice a některých druhů rakoviny
 • jsou nízkotučné a nízkokalorické
Nahoru