Ścieżka nawigacji

Europejski program „Owoce w szkole”

W Twoim państwie

Kliknij na mapę, aby otrzymać szczegółowe informacje o realizacji programu „Owoce w szkole” i innych inicjatyw krajowych.

Austria Belgia Bułgaria Chorwacja Cypr Czechy Dania Estonia Finlandia Francja Niemcy Grecja Węgry Irlandia Włochy Łotwa Litwa Luksemburg Malta Holandia Polska Portugalia Rumunia Słowacja Słowenia Hiszpania Szwecja Zjednoczone Krόlestwo Wielkiej Brytanii