Διαδρομή πλοήγησης

Σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία

Στη χώρα σας

Κάνετε κλικ πάνω στο χάρτη για ειδικότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή του Σχεδίου και άλλων εθνικών πρωτοβουλιών.

Αυστρία Βέλγιο Βουλγαρία Κροατία Κύπρος Τσεχική Δημοκρατία Δανία Εσθονία Φινλανδία Γαλλία Γερμανία Ελλάδα Ουγγαρία Ιρλανδία Ιταλία Λεττονία Λιθουανία Λουξεμβούργο Μάλτα Κάτω Χώρες Πολωνία Πορτογαλία Ρουμανία Σλοβακία Σλοβενία Ισπανία Σουηδία Ηνωμένο Βασίλειο