Навигационна пътека

Схема за предлагане на плодове в училищата

Във вашата страна

Щракнете на картата, за да получите конкретна информация относно прилагането на SFS и на други национални инициативи.

Австрия Белгия България Хърватия Кипър Чешката република Дания Естония Финландия Франция Германия Гърция Унгария Ирландия Италия Литва Латвия Люксембург Малта Нидерландия Полша Португалия Румъния Словакия Словения Испания Швеция Обединеното кралствокралствокралство