Sökväg

Ytterligare verktyg

Landsbygdsutveckling 2014–2020

Landsbygdsutveckling 2014–2020

EU:s politik för landsbygdsutveckling utvecklas ständigt för att klara av utmaningarna för landsbygden. De senaste reformerna, som hör ihop med den större omarbetningen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik, slutfördes i december 2013. De grundläggande rättsakterna för perioden 2014–2020 godkändes då.

De tre långsiktiga strategiska målen för EU:s landsbygdsutveckling under 2014–2020 ligger i linje med Europa 2020-strategin. De är att

 • främja jordbrukets konkurrenskraft
 • garantera klimatåtgärder och en hållbar förvaltning av naturresurser
 • bidra till en välbalanserad utveckling av landsbygdens ekonomier och samhällen samt bevara och skapa nya jobb.


I 2013 års reform Deutsch (de) English (en) français (fr) behålls många av nyckelinslagen i den tidigare politiken. Bland annat kommer den att som tidigare genomföras genom sjuåriga nationella eller regionala program för landsbygdsutveckling.


Men reformen ska framförallt bidra till

 • bättre strategier för att bygga upp programmen för landsbygdsutveckling
 • starkare åtgärder för landsbygdsutveckling
 • enklare bestämmelser och mindre byråkrati
 • en starkare koppling mellan politiken för landsbygdsutveckling och olika struktur- och investeringsfonder.


EU-länderna ska bygga upp sina program för landsbygdsutveckling runt minst fyra av EU:s gemensamma sex prioriteringar:

 1. Uppmuntra till kunskapsöverföring och innovation inom jordbruket, skogsbruket och på landsbygden
 2. Förbättra konkurrenskraften inom alla typer av jordbruk och främja innovativa jordbruksmetoder och hållbar skogsförvaltning
 3. Främja organisationen av livsmedelskedjan, stärka djurskyddet och förbättra riskhanteringen inom jordbruket
 4. Återställa, bevara och förbättra ekosystemen inom jord- och skogsbruk
 5. Utnyttja resurserna bättre och ställa om till en koldioxidsnål och klimatsäker ekonomi inom jordbruks-, livsmedels- och skogsbrukssektorerna
 6. Främja social inkludering, fattigdomsbekämpning och ekonomisk utveckling på landsbygden


Inom varje prioritering betonar man mer detaljerade delområden. EU-länderna, eller regionerna, ställer upp kvantitativa mål utifrån en analys av vad varje delområde behöver enligt programmen. De bestämmer sedan hur de ska uppnå målen och hur åtgärderna ska finansieras.


Finansieringen kommer dels från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, dels från nationella eller regionala källor, ibland även privata.


Hur politiken genomförs och vilket genomslag den får kontrolleras och bedöms noga.

 

Läs mer om EU:s politik, lagar och program 2014–2020 och mycket annat

Portalen för landsbygdsutveckling 2014–2020 

 

 

Hjälp oss att bli bättre!

Hittade du vad du letade efter?

JaNej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?