Navigációs útvonal

További eszközök

Vidékfejlesztési politika, 2014–2020

Vidékfejlesztési politika, 2014–2020

Az EU vidékfejlesztési politikája segítséget nyújt az EU vidéki térségeinek ahhoz, hogy megfeleljenek a 21. század számtalan gazdasági, környezeti és társadalmi kihívásának. A vidékfejlesztési politikát gyakran nevezik a közös agrárpolitika második pillérének. Az úgynevezett első pillért egészíti ki, amely a mezőgazdasági termelőknek nyújtott közvetlen kifizetések rendszeréből és a mezőgazdasági piacok szervezését érintő intézkedésekből áll. A vidékfejlesztési politika több célkitűzése egyszersmind az európai strukturális és beruházási alapoknak is célkitűzése.

Vidékfejlesztési politikáját az EU az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) Deutsch (de) English (en) français (fr) finanszírozza. A 2014–2020-ra szóló 100 milliárd eurós költségvetésből mindegyik uniós ország kap pénzügyi juttatást pdf - 249 KB [249 KB] English (en) az említett 7 éves időszakra. Az uniós finanszírozás további 61 milliárd eurós közfinanszírozással egészül ki tagállami forrásokból.

 

Az említett időszakban a tagállamok összesen 118 különböző vidékfejlesztési programot terveznek megvalósítani pdf - 103 KB [103 KB] English (en) : 20 tagállam egyetlen nemzeti programot, 8 tagállam pedig két vagy több regionális programot indított útjára.

 

A vidékfejlesztési programok uniós keretrendszere

A tagállamok, illetve a régiók vidékfejlesztési programjukat a célterület szükségletei alapján állítják össze oly módon, hogy az az alábbi hat közös uniós prioritás közül legalább négy érvényre jusson:

 

  • ösztönözni kell a tudásátadást és az innovációt a mezőgazdaságban, az erdészetben és a vidéki térségekben;
  • életképesebbé és versenyképesebbé kell tenni a mezőgazdasági termelés minden típusát, valamint támogatni kell az innovatív agrártechnológiák alkalmazását és a fenntartható erdőgazdálkodást;
  • elő kell mozdítani az élelmiszer-ellátási lánc megszervezését, az állatjólétet és a mezőgazdasági kockázatkezelést;
  • helyre kell állítani, illetve meg kell őrizni és erősíteni kell a mezőgazdasággal és az erdőgazdálkodással kapcsolatban álló ökoszisztémákat;
  • ösztönözni kell az erőforrás-hatékonyságot, és támogatni kell az alacsony szén-dioxid-kibocsátású és az éghajlatváltozáshoz alkalmazkodni képes gazdaságra való átállást a mezőgazdaságban, az élelmiszeriparban és az erdészetben;
  • elő kell segíteni, hogy erősödjön a társadalmi befogadás, csökkenjen a szegénység és lendületet kapjon a gazdasági fejlődés a vidéki térségekben.

 

Minden egyes vidékfejlesztési prioritás több ún. „intézkedési területre” van felosztva. Az erőforrás-hatékonyságra vonatkozó prioritás például magában foglalja „a mezőgazdaságból származó üvegházhatású gázok és ammónia kibocsátásának csökkentése” és „a széntárolás és -megkötés előmozdítása a mezőgazdaságban és az erdőgazdálkodásban” intézkedési területet. A vidékfejlesztési programokban a tagállamoknak, illetve a régióknak számszerűsített célokat kell meghatározniuk az egyes intézkedési területekre vonatkozóan. Ezek után meg kell határozniuk, milyen intézkedésekkel kívánják e célokat megvalósítani, és milyen összegű finanszírozást irányoznak elő az egyes intézkedésekre. Minden egyes vidékfejlesztési program esetében a finanszírozásból legalább 30%-ot környezetvédelmi és éghajlatváltozás elleni intézkedésekre, legalább 5%-öt pedig LEADER-projektekre kell fordítani.  A várható eredményekről bővebben az európai strukturális és beruházási alapok nyíltadat-platformján, illetve az egyes vidékfejlesztési programokat ismertető adatlapon English (en) lehet olvasni.

 

A vidékfejlesztés helye az uniós beruházási stratégiában

A tagállamoknak 2014 óta partnerségi megállapodást kell kötniük a Bizottsággal. A partnerségi megállapodás előírja, hogy az adott tagállam hangolja össze az európai strukturális és beruházási alapokból származó összes finanszírozást. Az Európai Bizottság a tagállamokkal karöltve az Európai Beruházási Bankkal is együttműködik, hogy pénzügyi eszközöket hozzanak létre az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) keretében. A vidékfejlesztési politika végrehajtását és hatását a Bizottság szorosan nyomon követi és részletekbe menően kiértékelteti Deutsch (de) English (en) français (fr) . Az egyes projektekről az Európai Vidékfejlesztési Hálózat és az európai innovációs partnerség honlapján, valamint az uniós finanszírozású projektek „EU budget for results” adatbázisában lehet részletesen tájékozódni.

 

Segítsen tökéletesíteni honlapunkat!

Megtalálta-e a keresett információt?

IgenNem

Milyen információt keresett?

Van-e észrevétele vagy javaslata a honlappal kapcsolatban?