Viktiga rättsliga meddelanden
   
  EUROPA > Europeiska kommissionen > Jordbruk > Landsbygdens utveckling 2000-2006
Landsbygdens utveckling   vertikallinje  

Landsbygdens utveckling: EU:s lagstiftning

 • Rådets förordning (EG) nr 1257/1999 av den 17 maj 1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden och om ändring och upphävande av vissa förordningar [pdf]
  • Sammanfattningar en (SCADplus)
 • Kommissionens förordning (EG) nr 2603/1999 av den 9 december 1999 om regler för övergången till den ordning för stöd till landsbygdens utveckling som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 1257/1999 [pdf]
  • Kommissionens förordning (EG) nr 568/2003 av den 28 mars 2003 om rättelse av de engelska och nederländska versionerna av förordning (EG) nr 2603/1999 om regler för övergången till den ordning för stöd till landsbygdens utveckling som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 1257/1999 [pdf]
 • Kommissionens förordning (EG) nr 445/2002 av den 26 februari 2002 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1257/1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden [pdf]
  • Kommissionens förordning (EG) nr 567/2003 av den 28 mars 2003 om rättelse av den danska, engelska, finska, grekiska, italienska, portugisiska, spanska och tyska versionen av förordning (EG) nr 445/2002 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1257/1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden [pdf]
  • Kommissionens förordning (EG) nr 963/2003 av den 4 juni 2003 om ändring av förordning (EG) nr 445/2002 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1257/1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden [pdf]
 • Rådets förordning (EG) nr 1783/2003 av den 29 september 2003 om ändring av förordning (EG) nr 1257/1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden [pdf]
 • Kommissionens förordning (EG) nr 817/2004 av den 29 april 2004 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1257/1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden [pdf]
  vertikallinje  

Hem

Bakgrund

Lagstiftning

Publikationer

Övervakningen och utvärderingen

Nya Medlemsstater

MAPPAR OM ENSKILDA LÄNDER

horisontell linje

Leader+
Leader+


Jordbruk I Landsbygdens utveckling I Till början